Sisäänkirjautuminen

Keltikangas-Järvinen, Liisa

Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot

Keltikangas-Järvinen, Liisa - Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot, e-kirja

9,10€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 9789510383520

Onko luokan tai työpaikan äänekkäin aina myös sosiaalisesti taitavin? Teos syventää ymmärrystämme sosiaalisuudesta, sosiaalisista taidoista ja niiden eroista.

Sosiaalisuuden merkitystä korostetaan ja arvostetaan nykyisin niin koulussa kuin työelämässä. Mitä ovat sosiaaliset taidot, ja miten ne eroavat sosiaalisuudesta? Miten käyttäytyy sosiaalinen lapsi, miten sosiaalinen aikuinen?

Professori Liisa Keltikangas-Järvinen syventää kirjassaan ymmärrystämme sosiaalisuudesta ja sosiaalisista taidoista ja selventää niiden eroja. Sosiaalisuus on synnynnäinen temperamenttipiirre, joka liittyy haluun olla ihmisten kanssa. Sosiaaliset taidot taas ovat opittuja ja tarkoittavat kykyä olla muiden kanssa. Sosiaaliset taidot eivät vaadi pohjakseen mitään tiettyä temperamenttia. Ujolla ihmisellä voi olla erinomaiset sosiaaliset taidot, ja ujous liittyy empatiaan ja herkkyyteen ymmärtää toisia ihmisiä.
Sosiaalisten taitojen kääntöpuoli on aggressiivisuus. Kirjassa kerrotaan, miten aggressiivinen käytös kehittyy ja miten sen kehittyminen kasvatuksella estetään. Yksi kirjan sivujuonne on narsismin häiriö ja sen liittyminen aggressiivisuuteen. Ihmissuhteiden ja työelämän vaikeimpiin ongelmiin kuuluu narsismi, josta ei niinkään kärsi narsistinen ihminen itse vaan ympäristö. Päiväkodin merkitys alle 3-vuotiaan lapsen sosiaalisten taitojen kehityksessä on myös keskeinen tarkastelun kohde.

Liisa Keltikangas-Järvinen on suomalaisen temperamenttitutkimuksen uranuurtaja ja arvostettu tietokirjailija. Hän on julkaissut tietokirjoja vuodesta 1979 lähtien ja käsitellyt teoksissaan itsetuntoa, lasten aggressiivisuutta ja temperamentin vaikutuksia mm. ihmisen yksilöllisyyteen, koulumenestykseen ja elämänhallintaan. Keltikangas-Järvinen on Helsingin yliopiston psykologian professori. Hänet valittiin Vuoden professoriksi 2008.

Avainsanat: sosiaalisuus, sosiaaliset taidot, yhteistyökyky, temperamentti, aggressiivisuus, narsismi, lapsen kehitys, lapset (ikäryhmät), aikuiset, persoonallisuuden piirteet, luonteenpiirteet, sosiaalinen käyttäytyminen, aggressiot, persoonallisuuden kehitys, persoonallisuushäiriöt, luonnehäiriöt, narsistinen persoonallisuus, psyykkinen kehitys, varhaislapsuus, varhainen vuorovaikutus, persoonallisuuden psykologia, sosiaalinen kehitys, sosiaalinen kasvatus, vanhemmuus, käyttäytymishäiriöt, ennaltaehkäisy, ihmissuhteet

Tekijä(t)
Julkaisija
WSOY
Julkaisuvuosi
2011
Kieli
fi
Painos
1
Kategoria
Psykologia
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
9789510383520

Samankaltaisia e-kirjoja