Sisäänkirjautuminen

Nakamura, Kozo

OPLL

Nakamura, Kozo - OPLL, e-kirja

161,20€

E-kirja, PDF, Adobe DRM-suojattu
ISBN: 9784431325635
DRM-rajoitukset

TulostusEi sallittu
Kopioi leikepöydälleEi sallittu

Table of contents

1..Introduction

1. History of Research
Kozo Nakamura

2..Epidemiology

2. Overview of Epidemiology and Genetics
Shunji Matsunaga, Takashi Sakou

3. OPLL: Disease Entity, Incidence, Literature Search, and Prognosis
Shunji Matsunaga, Takashi Sakou

4. Genetic Susceptibility to OPLL
Ituro Inoue

3..Pathology and Pathogenesis

5. Overview of Etiology and Pathogenesis
Toshihiko Taguchi

6. Etiology and Pathogenesis
Toshihiko Taguchi

7. Contribution of Metabolic Conditions to Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament of the Spine
Hiroshi Kawaguchi, Toru Akune, Naoshi Ogata, Atsushi Seichi, Katsushi Takeshita, Kozo Nakamura

8. Review of Histopathological Studies on OPLL of the Cervical Spine, with Insights into the Mechanism
Nobuyuki Tsuzuki

9. Pathology of Ossification of the Ligamentum Flavum
Munehito Yoshida

10. Possible Roles of Bone Morphogenetic Proteins and Transforming Growth Factor-ßs in the Pathogenesis of OPLL and OLF
Hideki Yoshikawa

11. Pathology of Spinal Cord Lesions Caused by Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament
Yoshio Hashizume, Takashi Kameyama, Junichi Mizuno, Hiroshi Nakagawa, Tsutomu Yanagi, Mari Yoshida

12. Tiptoe Walking (ttw) Mouse
Shiro Ikegawa

13. Study of Ligament Ossification and Abnormal Glucose Tolerance in the Zucker Fatty Rat
Kengo Yamamoto, Kosuke Kubo

14. Experimental Murine Model of Ossification of Spinal Ligaments Induced by Bone Morphogenetic Protein-2
Kazuto Hoshi

15. Spinal Cord Lesions in Spinal Hyperostotic Mouse (twy/twy) Simulating Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament of the Cervical Spine
Hisatoshi Baba, Kenzo Uchida, Hideaki Nakajima, Yasuo Kokubo, Ryuichiro Sato, Takafumi Yayama, Shigeru Kobayashi, Tomoo Inukai, Masayo Kimura

4..Diagnosis of OPLL and OYL

16. Diagnosis of OPLL and OYL: Overview
Masato Tanaka, Atsunori Kanazawa, Kazuo Yonenobu

17. Clinical Manifestation of Cervical OPLL
Kazuo Kaneko

18. Clinical Manifestations of Thoracic OPLL and OLF
Morio Matsumoto, Kazuhiro Chiba, Yoshiaki Toyama

19. Diagnostic Imaging of Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament
Kensei Nagata, Kimiaki Sato

20. Imaging Diagnosis of Thoracic OPLL and OLF
Ichiro Kikkawa, Yuichi Hoshino

21. Electrophysiological Diagnosis of Cervical OPLL Myelopathy
Kenichi Shinomiya, Shoji Tomizawa, Shigenori Kawabata

5..Treatment of OPLL and OLF

22. Overview of Treatment for Ossification of the Longitudinal Ligament and the Ligamentum Flavum
Motoki Iwasaki

23. Pharmacotherapy for Ossification of the Spinal Ligaments: Clinical Trial of Disodium (1-Hydroxyethylidene) Diphosphonate to Inhibit Progression of Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament in the Cervical Spine after Posterior Decompression Surgery
Kazuo Yonenobu, Kensei Nagata, Kuniyoshi Abumi, Yoshiaki Toyama, Sinya Kawai

24. Conservative Treatment of Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament in the Cervical Spine
Masatoshi Sumi, Minoru Doita, Kotarou Nishida

25. Choice of Surgical Procedure
Motoki Iwasaki, Kazuo Yonenobu

26. Expansive Laminoplasty
Yoshiaki Toyama, Kazuhiro Chiba

27. Expansive Open-door Laminoplasty for Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament of the Cervical Spine: Surgical Indications, Technique, and Outcomes
Kazuhiro Chiba, Yuto Ogawa, Morio Matsumoto, Yoshiaki Toyama

28. Double-door Laminoplasty by Splitting Spinous Processes
Atsushi Seichi, Katsushi Takeshita, Hiroshi Kawaguchi, Kozo Nakamura

29. Anterior Cervical Decompression for Cervical Myelopathy Caused by Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament
Kenichi Shinomiya, Tadashi Matsuoka, Yoshiro Kurosa, Shigeo Shindo, Osamu Nakai, Makoto Takahashi

30. Treatment of OPLL and OLF of the Cervical Spine: Long-Term Results
Yoshiharu Kawaguchi

31. Choice of Surgical Procedures for Thoracic Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament
Atsushi Seichi, Katsushi Takeshita, Kozo Nakamura

32. Anterior Decompression and Fusion for Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament of the Thoracic Spine: Procedure and Clinical Outcomes of Transthoracic and Transsternal Approaches
Kazuichiro Ohnishi, Kei Miyamoto, Hideo Hosoe, Katsuji Shimizu

33. Circumspinal Decompression with Dekyphosis Stabilization for Thoracic Myelopathy due to Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament
Norio Kawahara, Katsuro Tomita, Hideki Murakami, Satoru Demura, Yoichi Sekino, Wataru Nasu, Yoshiyasu Fujimaki

34. Posterior Extensive Cervicothoracic Laminoplasty
Yukihiro Nakagawa, Munehito Yoshida

35. Anterior Decompression Through Posterior Approach for Thoracic Myelopathy Caused by OPLL: Ohtsuka Procedure
Kuniyoshi Abumi, Manabu Ito, Akio Minami

36. Surgical Treatment for Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament of the Thoracic Spine: Outcomes of One-Stage Posterior Decompression with Corrective Fusion Surgery
Yukihiro Matsuyama, Hisatake Yoshihara, Taichi Tsuji, Yoshihito Sakai, Hiroshi Nakamura, Yoshito Katayama, Naoki Ishiguro

37. Surgery for Ossification of the Ligamentum Flavum
Yasuhisa Tanaka, Tetsuro Sato, Toshimi Aizawa

38. Computer-Aided Surgery for Ossification of the Spinal Ligaments
Atsushi Seichi, Kozo Nakamura

39. Surgical Treatment of Thoracic Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament: Intraoperative Spinal Cord Monitoring
Yukihiro Matsuyama, Taichi Tsuji, Hisatake Yoshihara, Yoshihito Sakai, Hiroshi Nakamura, Naoki Ishiguro

40. Intraoperative Ultrasonography for Patients with Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament
Yasuaki Tokuhashi, Hiromi Matsuzaki

DRM-restrictions

Printing: not available
Clipboard copying: not available

Avainsanat: MEDICAL / Public Health MED078000

Tekijä(t)
 
 
Julkaisija
Springer
Julkaisuvuosi
2006
Kieli
en
Painos
1
Kategoria
Terveys, kauneus, muoti
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9784431325635

Samankaltaisia e-kirjoja