Sisäänkirjautuminen

Lautamo, Tiina

RALLA Leikki- ja kaveritaitojen havainnointimenetelmät

Lautamo, Tiina - RALLA Leikki- ja kaveritaitojen havainnointimenetelmät, e-kirja

15,40€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-952-68556-6-0

RALLA Lasten leikki- ja kaveritaitojen havainnointi -käsikirja vie lukijan lasten osallistumisen ja taitojen havainnoinnin maailmaan. Kirjassa esitellään leikki- ja kaveritaitojen havainnoinnin teoreettisia perusteita ja luotettavan havainnoinnin edellytyksiä. Käsikirja toimii käytännönläheisenä oppaana esitellen RALLA-havainnointimenetelmät lomakkeineen ja ohjeineen.

RALLA:n tarina on saanut alkunsa päivittäisen kasvatus- ja kuntoutustyön tarpeista. RALLAhavainnointimenetelmät on suunniteltu varhaiskasvatuksen ja kuntoutuksen ammattilaisten työvälineiksi. Ne auttavat suuntaamaan huomion lapsen yksilöllisten vahvuuksien tukemiseen sekä mahdollisten haasteiden ennaltaehkäisemiseen ja niiden ratkaisemiseen. Lapsen yksilöllisen toiminnan tukemisen lisäksi kiinnostuksen kohteena on lapsen osallistumisen ja osallisuuden mahdollistaminen vertaisryhmässä. Arjen pulmana on ollut, että vahvuuksien ja mahdollisten haasteiden tunnistamiseen toiminnassa ja osallistumisessa ei ole ollut käytössä tutkimukseen pohjaavia luotettavia havainnointimenetelmiä.

RALLA:n asiantuntijat, Tiina Lautamo ja Vilja Laaksonen, lähtivät kumpikin tahollaan etsimään ratkaisua tähän pulmaan: Tiina tutkimalla lasten leikkitaitoja sekä niiden oppimista ja Vilja syventymällä lasten kaveritaitojen tunnistamiseen sekä kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen. Kumpikin tutkimusmatka tuotti konkreettisen työkalun lapsen vahvuuksien ja haasteiden tunnistamiseen ja tukemiseen sekä mahdollisten kaveripulmien ennaltaehkäisemiseen.

RALLA Lasten leikki- ja kaveritaitojen havainnointi -käsikirja vie lukijan lasten osallistumisen ja taitojen havainnoinnin maailmaan. Kirjassa esitellään leikki- ja kaveritaitojen havainnoinnin teoreettisia perusteita ja luotettavan havainnoinnin edellytyksiä. Käsikirja toimii käytännönläheisenä oppaana esitellen RALLA-havainnointimenetelmät lomakkeineen ja ohjeineen.

RALLA:n tarina on saanut alkunsa päivittäisen kasvatus- ja kuntoutustyön tarpeista. RALLAhavainnointimenetelmät on suunniteltu varhaiskasvatuksen ja kuntoutuksen ammattilaisten työvälineiksi. Ne auttavat suuntaamaan huomion lapsen yksilöllisten vahvuuksien tukemiseen sekä mahdollisten haasteiden ennaltaehkäisemiseen ja niiden ratkaisemiseen. Lapsen yksilöllisen toiminnan tukemisen lisäksi kiinnostuksen kohteena on lapsen osallistumisen ja osallisuuden mahdollistaminen vertaisryhmässä. Arjen pulmana on ollut, että vahvuuksien ja mahdollisten haasteiden tunnistamiseen toiminnassa ja osallistumisessa ei ole ollut käytössä tutkimukseen pohjaavia luotettavia havainnointimenetelmiä.

RALLA:n asiantuntijat, Tiina Lautamo ja Vilja Laaksonen, lähtivät kumpikin tahollaan etsimään ratkaisua tähän pulmaan: Tiina tutkimalla lasten leikkitaitoja sekä niiden oppimista ja Vilja syventymällä lasten kaveritaitojen tunnistamiseen sekä kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen. Kumpikin tutkimusmatka tuotti konkreettisen työkalun lapsen vahvuuksien ja haasteiden tunnistamiseen ja tukemiseen sekä mahdollisten kaveripulmien ennaltaehkäisemiseen.

Tämän käsikirjan avulla tutustut RALLA-työkalujen käyttöön. Käytön tueksi on saatavilla myös verkossa ja mobiilisovelluksena toimiva RALLA-sovellus.
RALLA Lasten leikki- ja kaveritaitojen havainnointi -käsikirja vie lukijan lasten osallistumisen ja taitojen havainnoinnin maailmaan. Kirjassa esitellään leikki- ja kaveritaitojen havainnoinnin teoreettisia perusteita ja luotettavan havainnoinnin edellytyksiä. Käsikirja toimii käytännönlä- heisenä oppaana esitellen RALLA-havainnointimenetelmät lomakkeineen ja ohjeineen.
RALLA:n tarina on saanut alkunsa päivittäisen kasvatus- ja kuntoutustyön tarpeista. RALLA- havainnointimenetelmät on suunniteltu varhaiskasvatuksen ja kuntoutuksen ammattilais- ten työvälineiksi. Ne auttavat suuntaamaan huomion lapsen yksilöllisten vahvuuksien tu- kemiseen sekä mahdollisten haasteiden ennaltaehkäisemiseen ja niiden ratkaisemiseen. Lapsen yksilöllisen toiminnan tukemisen lisäksi kiinnostuksen kohteena on lapsen osallis- tumisen ja osallisuuden mahdollistaminen vertaisryhmässä. Arjen pulmana on ollut, että vahvuuksien ja mahdollisten haasteiden tunnistamiseen toiminnassa ja osallistumisessa ei ole ollut käytössä tutkimukseen pohjaavia luotettavia havainnointimenetelmiä.
RALLA:n asiantuntijat, Tiina Lautamo ja Vilja Laaksonen, lähtivät kumpikin tahollaan etsi- mään ratkaisua tähän pulmaan: Tiina tutkimalla lasten leikkitaitoja sekä niiden oppimista ja Vilja syventymällä lasten kaveritaitojen tunnistamiseen sekä kiusaamisen ennaltaehkäisemi- seen. Kumpikin tutkimusmatka tuotti konkreettisen työkalun lapsen vahvuuksien ja haastei- den tunnistamiseen ja tukemiseen sekä mahdollisten kaveripulmien ennaltaehkäisemiseen.
Tämän käsikirjan avulla tutustut RALLA-työkalujen käyttöön. Käytön tueksi on saatavilla myös verkossa ja mobiilisovelluksena toimiva RALLA-sovellus.

Avainsanat: leikkitaidot, kaveritaidot, havainnointi, arviointi

Tekijä(t)
 
Julkaisija
Ralla Oy
Julkaisuvuosi
2018
Kieli
fi
Painos
2
Sivumäärä
72 sivua
Kategoria
Kasvatus, opetus
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-952-68556-6-0

Samankaltaisia e-kirjoja