Sisäänkirjautuminen

Karttunen, Johanna

Muodosta terveyttä – Kurkistus uuden ajan sairaalatuotteen ja –kokemuksen luonteeseen

Karttunen, Johanna - Muodosta terveyttä – Kurkistus uuden ajan sairaalatuotteen ja –kokemuksen luonteeseen, e-kirja

24,85€

E-kirja, PDF, Adobe DRM-suojattu
ISBN: 978-952-5018-38-7
DRM-rajoitukset

Tulostus10 sivua ja lisä sivu kertyy joka 3. tunti, ylärajana 10 sivua
Kopioi leikepöydälleSallittu ilman rajoituksia.

Miten teknologiset ja yhteiskunnalliset muutostekijät tulevat vaikuttamaan terveydenhoitoalaan ja erityisesti sairaalaympäristön tuotteisiin ja palveluihin? Miten terveydenhoitoalan asiantuntijat näkevät tulevaisuuden muutosten vaikutukset?

Mitä lisäarvoa tuotemuotoilu tuo terveydenhoitoalalle ja mitä erityispiirteitä terveydenhoitoala asettaa tuotemuotoilulle? Millainen tulevaisuuden brändätty sairaalaympäristö voisi olla ja mitä vaikutuksia ympäristön muutoksilla olisi käyttäjiinsä?

Kirja on Savonia-ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelmassa tehty tuotemuotoilun amk-opinnäytetyö, jossa selvitettiin tulevaisuuden terveydenhoitoalan ja sairaalaympäristön tuotemaailman muutoksia ja mahdollisuuksia muotoilijan näkökulmasta.

Kirjan alkuosassa käsitellään tulevaisuuden mukanaan tuomia ilmiöitä yhteiskunnallisesta ja teknologisesta näkökulmasta. Muutoksia ilmennetään tarinamuodossa kuvallis-sanallisten skenaarioiden avulla. Pääpaino on tulevaisuuden merkittävimpien muutosten hahmottamisessa ja niiden visualisoinneissa. Skenaariot esitetään verbaalisesti ja visuaalisesti luonnosmaisten tuote- ja palveluideoiden kautta. Skenaarioiden pohjana on käytetty aikaisemmin tuotettua tietoperustaa ja Kuopion yliopistollisen sairaalan asiantuntijaryhmän haastattelun tuloksia.

Kirjan loppuosassa käsitellään terveydenhuollon tuotteiden tulevaisuuden näkymiä muotoilun näkökulmasta. Painopisteenä ovat terveydenhoitoalan asettamat vaatimukset tuotemuotoilulle sekä imagon ja brändäämisen merkitys tulevaisuuden terveydenhoitoalan tuotteissa ja palveluissa. Aihealueita käsitellään teoriassa sekä itse luotujen kuvitteellisten esimerkkien ja Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa yhteistyössä tehdyn sairaalatuotteen muotoiluprojektin näkökulmasta.

Huom! Kirjasta voi tulostaa 10sivua/vuorokausi.

Avainsanat: terveydenhuoltoala, terveydenhoito, sairaalat, sairaalatekniikka, muotoilu, tulevaisuus, skenaariot, brandit, yhteistyöprojektit, Kuopion yliopistollinen sairaala, tuotekehitys

Tekijä(t)
 
Julkaisija
Kuopion Muotoiluakatemia
Julkaisuvuosi
2006
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
117 sivua
Kategoria
Terveys, kauneus, muoti
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-952-5018-38-7

Samankaltaisia e-kirjoja