Sisäänkirjautuminen

Raatikainen, Panu

Ihmistieteet ja filosofia

Raatikainen, Panu - Ihmistieteet ja filosofia, e-kirja

25,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-952-495-620-8

Yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden asema tieteiden joukossa on monien kiistojen kohteena. Voidaanko ihmismieltä, inhimillistä kulttuuria ja yhteiskuntaa ylipäänsä tutkia tieteellisesti? Onko epätieteellistä edes puhua tällaisten asioiden olemassaolosta, tai voidaanko kaikki pätevä tieto niistä palauttaa luonnontieteisiin? Noudattavatko ihmistieteet ja luonnontieteet pohjimmiltaan samaa tieteellistä menetelmää vai onko ihmistieteillä oma luonnontieteistä poikkeava lähestymistapansa? Edellyttävätkö ihmistieteet jossain erityisessä mielessä tutkimuskohteen ymmärtämistä tai siihen samastumista? Voiko tiede ja erityisesti ihmistä tutkiva tiede olla arvovapaata? Teos etsii vastauksia näihin kysymyksiin ja esittelee samalla myös keskeiset vaihtoehtoiset lähestymistavat, joilla näitä kysymyksiä on tarkasteltu. Teos ei edellytä filosofisia esitietoja, joten se soveltuu kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Se sopii myös metodologiseksi oppikirjaksi kaikille ihmistieteellisille aloille. Kirjoittaja FT Panu Raatikainen on Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian dosentti ja Tutkijakollegiumin tutkija.
Kirjaa tai sen osia ei voi tulostaa.

Avainsanat: Ihmistieteet, filosofia, ihmistieteet, yhteiskuntatieteet, humanistiset tieteet, tieteenfilosofia, ymmärtäminen, metodologia, sähkökirjat

Tekijä(t)
Julkaisija
Gaudeamus
Julkaisuvuosi
2004
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
176 sivua
Kategoria
Filosofia
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-952-495-620-8
Painetun ISBN
951-662-898-2

Samankaltaisia e-kirjoja