Sisäänkirjautuminen

Tarasti, Eero

Arvot ja merkit

Tarasti, Eero - Arvot ja merkit, e-kirja

21,30€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-952-495-611-6

Arvot ja merkit on semiotiikan perusteos, joka on jatkoa kirjoittajan aiemmalle teokselle Esimerkkejä (1996) sekä kansainvälistä huomiota saavuttaneelle kirjalle Existential Semiotics (2000). Teos edustaa "uussemiotiikkaa", joka hahmottaa luovasti merkityksen ja viestinnän ongelmia. Tämä myös eksistentiaalisemiotiikaksi kutsuttu suuntaus pyrkii luomaan toisenlaista filosofista pohjaa merkkien tieteelle ja sitä kautta uudistaa sen lähestymistapoja ja menetelmiä. Yhtäältä kirja saa innoituksensa klassisen semiotiikan perinteestä (Saussure, Greimas, Peirce, Eco), mutta toisaalta se ammentaa mannermaisesta filosofiasta (Hegel, Heidegger, Kierkegaard, Sartre). Aiheina ovat mm. ymmärtäminen, väärinymmärtäminen ja itseymmärtäminen, merkit ja transsendenssi, esteettinen elämys, luonnon ja organismin metaforat, ideologia sekä postkolonialistinen semiotiikka.
Kirjaa tai sen osia ei voi tulostaa.

Avainsanat: Arvot, merkit, semiotiikka, eksistentialismi, teoriat, oppihistoria, merkitys, viestintä, transsendenssi, arvot, arvoteoria, yhteisöt, valtarakenteet, ideologiat, historia, sähkökirjat

Tekijä(t)
Julkaisija
Gaudeamus
Julkaisuvuosi
2004
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
252 sivua
Kategoria
Taide, taidehistoria
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-952-495-611-6
Painetun ISBN
951-662-909-1

Samankaltaisia e-kirjoja