Sisäänkirjautuminen

Valli, Raine

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2: Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin

Valli, Raine - Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2: Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin, e-kirja

31,50€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 978-952-451-875-8

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1-2 on kirjoitettu aloittelevalle kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijälle, joka on ymmällään tutkimusmenetelmän valinnan edessä. Kirjat ovat helppolukuisia perusoppaita, jotka ohjaavat metodin etsinnässä ja metodisten kysymysten hahmottamisessa. Kirjoittajat tarjoavat myös tärkeitä vinkkejä ja lisälähteitä tiedon ja näkemysten syventämiseen.

Lähtökohtana on, ettei kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä pidä asettaa vastakkain, vaan ymmärtämällä niiden mahdollisuudet ja rajat voi samassa tutkimuksessa hyödyntää vaikka molempia. Kirjoittajat ovat ajatelleet erityisesti graduntekijöitä ja keskittyneet oleellisten perusasioiden havainnolliseen esittämiseen.

Kirjoittajat ovat kokeneita opinnäytetöiden ohjaajia eri yliopistoissa. Laaja-alaisuutensa vuoksi Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1-2 ovat erinomaisia tenttikirjoja esimerkiksi ihmistieteiden metodiopintoihin.

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 keskittyy metodin valintaan ja aineistonkeruuseen. Konkreettisia tutkimusmenetelmiä havainnollistetaan käytännön esimerkein.

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2 paneutuu tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analysointimenetelmiin. Päähuomion kohteena ovat erilaiset metodologiset näkökulmat ja viitekehykset.

5., uudistettu ja täydennetty painos (2018).

Avainsanat: yhteiskuntatieteet, kasvatustiede, tutkimusmenetelmät, metodologia, tutkimusaineisto, analyysimenetelmät, tulkinta, diskurssianalyysi, narratiivisuus, narratiivinen tutkimus, etnografia, fenomenologia, hermeneutiikka, dekonstruktio, tilastomenetelmät, kvalitatiivinen tutkimus, kvantitatiivinen tutkimus, keskustelunanalyysi, oppaat (teokset)

Toimittaja
Julkaisija
PS-kustannus
Julkaisuvuosi
2018
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
272 sivua
Kategoria
Yhteiskunta
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
978-952-451-875-8
Painetun ISBN
9789524518758

Samankaltaisia e-kirjoja