Sisäänkirjautuminen

Salmela-Aro, Katariina

Motivaatio ja oppiminen

Salmela-Aro, Katariina - Motivaatio ja oppiminen, e-kirja

27,30€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 978-952-451-874-1

Yksi puhkuu intoa uusien koulussa opeteltavien taitojen ja asioiden äärellä. Toisen mielessä on samassa tilanteessa häivähdys epävarmuutta tai jopa pelkoa. Kolmas ajattelee, että koulunkäynti välitunteja ja kavereita lukuun ottamatta on pelkkää ajanhukkaa.

Erilaiset odotukset ja näkemys itsestä vaikuttavat siihen, miten oppilas haasteiden edessä toimii ja mihin suuntaan hänen oppimismotivaationsa kehittyy. Oppimistilanteessa motivaatio on aina monen tekijän summa. Oppimismotivaatio ei ole pysyvä piirre vaan siihen vaikuttavat yksilön omat sekä ulkopuoliset tekijät. Esimerkiksi sosiaalisilla suhteilla, opettajan vuorovaikutustavalla ja oppijan ajattelutavoilla on suuri merkitys oppimismotivaation rakentumisessa.

Kirjassa pohditaan motivaation ja oppimisen yhteyttä niin käytännön opetustyön kuin uuden motivaatiotieteen kannalta. Asiaan paneudutaan esimerkiksi kaveriverkostojen, opettajan roolin, eri oppiaineiden sekä kouluinnon ja -uupumuksen näkökulmista.

Avainsanat: oppiminen, motivaatio, opiskelumotivaatio, oppimispsykologia, vuorovaikutus, sosiaaliset taidot, koulunkäynti, opettaja-oppilassuhde

Toimittaja
Julkaisija
PS-kustannus
Julkaisuvuosi
2018
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
163 sivua
Kategoria
Psykologia
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
978-952-451-874-1

Samankaltaisia e-kirjoja