Sisäänkirjautuminen

Jaakkola, Timo

Liikuntapedagogiikka

Jaakkola, Timo - Liikuntapedagogiikka, e-kirja

41,30€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 978-952-451-841-3

Liikunnallisen elämäntavan edut terveydelle ja hyvinvoinnille ovat kiistattomat. Kuitenkin yhä useampi suomalainen liikkuu vähemmän kuin on suositeltavaa. Liikkumisen ilon olisi hyvä syntyä jo lapsuudessa. Ellei yllykkeitä liikkumiseen tule kotoa, liikuntaan kasvattaminen jää koulun ja vapaa-ajan liikunnanohjauksen varaan. Liikuntakasvattajilla onkin haasteellinen tehtävä: kuinka tehdä suomalaisista liikkuva kansa?

Tässä kirjassa käsitellään monipuolisesti liikuntapedagogiikan osa-alueita. Mukana on tärkeää tietoa muun muassa liikuntamotivaation luomisesta, taitojen oppimisesta, liikunnasta tunne- ja ihmissuhdetaitojen opettamisen välineenä, psyykkisestä hyvinvoinnista sekä liikunnan ja koulumenestyksen välisistä yhteyksistä. Lisäksi tarkastellaan liikunnan opetustyylejä, opetustapahtuman ohjaamista ja liikuntapedagogiikan erityiskysymyksiä, kuten motorisen oppimisen vaikeuksia. Kirja tuo esiin liikunnan opettamisessa tarvittavien taitojen ja valmiuksien laajan kirjon ja auttaa ohjaajaa ymmärtämään monipuolisen koulutuksen merkitystä ja havaitsemaan myös omia kehitystarpeitaan.

Kirja on suunnattu kaikille, jotka työskentelevät fyysisesti aktiivisen elämäntavan edistämiseksi. Uudistetun painoksen sisältö on päivitetty vastaamaan uudistettuja varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelman perusteita sekä uusia liikuntasuosituksia. Mukaan on myös lisätty luvut tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä sekä Move!-järjestelmästä pedagogisena työkaluna.

Avainsanat: liikuntakasvatus, opetus, pedagogiikka, didaktiikka, opetussuunnitelmat, opetusmenetelmät, motivaatioilmasto, koululiikunta, liikunnanopettajat, työnkuva, liikuntataidot, motoriset taidot, oppimisvaikeudet, liikuntaharrastus, nuorisokulttuuri, fyysinen toimintakyky, henkinen hyvinvointi, monikulttuurisuus, yhdenvertaisuus, varhaiskasvatus, peruskoulu, toisen asteen koulutus, liikunnanohjaajat, työelämä

Toimittaja
 
 
Julkaisija
Santalahti-kustannus
Julkaisuvuosi
2017
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
625 sivua
Kategoria
Kasvatus, opetus
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
978-952-451-841-3
Painetun ISBN
9789524518413

Samankaltaisia e-kirjoja