Sisäänkirjautuminen

Hujala, Eeva

Varhaiskasvatuksen käsikirja

Hujala, Eeva - Varhaiskasvatuksen käsikirja, e-kirja

34,40€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 978-952-451-763-8

Varhaiskasvatuksen käsikirja on ensimmäinen laaja kokoomateos, jossa esitellään keskeinen osaaminen varhaiskasvatuksen kehittämisen perustaksi. Kirjassa annetaan välineitä viedä varhaiskasvatussuunnitelmat käytännön työhön.

Kirjan artikkelit käsittelevät lapsen kehitystä ja oppimista sekä varhaispedagogiikan lähtökohtia. Asiantuntijat kertovat lasten taiteellisesta toiminnasta, musiikin maailmasta, liikunnasta, eettisistä ja katsomuskasvatuksellisista kysymyksistä, matemaattisesta ajattelusta sekä ympäristöön suuntautuvasta tutkivasta toiminnasta. Lasten moninaisuuden huomioon ottaminen ja tasa-arvoisuuden toteutuminen tuodaan myös esiin. Lisäksi kirjassa tarkastellaan varhaiskasvatustoimintaa kokonaisuutena laadun, johtajuuden sekä työyhteisön ja työn kehittämisen näkökulmista.

Monipuolinen teos on suunnattu niin varhaiskasvatustyötä tekeville kuin alaa opiskeleville. Se soveltuu myös lasten vanhempien sekä muiden lasten elämästä ja toiminnasta kiinnostuneiden luettavaksi.

4., uudistettu painos.

Avainsanat: varhaiskasvatus, varhaiskasvatussuunnitelma, lapsen kehitys, varhaispedagogiikka, oppiminen, varhaiskasvatuksen johtajuus, lasten kehitys, pedagogiikka, päivähoito, esiopetus, leikki, lapset, osallisuus, päiväkodit, erityiskasvatus, taidekasvatus, musiikkikasvatus, liikuntakasvatus, uskontokasvatus, eettinen kasvatus, tiedekasvatus, teknologiakasvatus, ympäristökasvatus, monikulttuurisuus, johtajuus, työyhteisöt, käsikirjat

Toimittaja
 
Julkaisija
PS-kustannus
Julkaisuvuosi
2017
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
266 sivua
Kategoria
Kasvatus, opetus
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
978-952-451-763-8

Samankaltaisia e-kirjoja