Sisäänkirjautuminen

Valli, Raine

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1: Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle

48 % suosittelee

Valli, Raine - Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1: Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle, e-kirja

31,50€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 978-952-451-516-0

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1-2 on kirjoitettu aloittelevalle kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijälle, joka on ymmällään tutkimusmenetelmän valinnan edessä. Kirjat ovat helppolukuisia perusoppaita, jotka ohjaavat metodin etsinnässä ja metodisten kysymysten hahmottamisessa. Kirjoittajat tarjoavat myös tärkeitä vinkkejä ja lisälähteitä tiedon ja näkemysten syventämiseen.

Lähtökohtana on, ettei kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä pidä asettaa vastakkain, vaan ymmärtämällä niiden mahdollisuudet ja rajat voi samassa tutkimuksessa hyödyntää vaikka molempia. Kirjoittajat ovat ajatelleet erityisesti graduntekijöitä ja keskittyneet oleellisten perusasioiden havainnolliseen esittämiseen.

Kirjoittajat ovat kokeneita opinnäytetöiden ohjaajia eri yliopistoissa. Laaja-alaisuutensa vuoksi Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1-2 ovat erinomaisia tenttikirjoja esimerkiksi ihmistieteiden metodiopintoihin.

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 keskittyy metodin valintaan ja aineistonkeruuseen. Konkreettisia tutkimusmenetelmiä havainnollistetaan käytännön esimerkein.

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2 paneutuu tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analysointimenetelmiin. Päähuomion kohteena ovat erilaiset metodologiset näkökulmat ja viitekehykset.

5., uudistettu painos (2018).

Avainsanat: oppaat (teokset), yhteiskuntatieteet, kasvatustiede, tutkimusmenetelmät, metodologia, aineistot, haastattelututkimus, teemahaastattelut, miellekartat, eläytymismenetelmä, sosiometria, kyselytutkimus, sosiaalinen media, vertaileva tutkimus, havainnointi, tapaustutkimus, toimintatutkimus, opettajat, elämäkertatutkimus, narratiivisuus

Toimittaja
Julkaisija
PS-kustannus
Julkaisuvuosi
2018
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
233 sivua
Kategoria
Yhteiskunta
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
978-952-451-516-0

Samankaltaisia e-kirjoja