Sisäänkirjautuminen

Kestilä, Laura

Suomalaisten hyvinvointi 2018

Kestilä, Laura - Suomalaisten hyvinvointi 2018, e-kirja

25,75€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-952-343-256-7

Suomalainen yhteiskunta on yhä tiiviimmin osa globaalia yhteisöä ja sen poikkeuksellisen nopeita ja yllättäviä muutoksia. Kehityksen ymmärtäminen edellyttää laadukasta tutkimustietoa. Suomalaisten hyvinvointi 2018 tarjoaa tähän maisemaan ajantasaisen kokonaiskuvan väestön elinoloista, hyvinvoinnista, sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä sekä kansalaisten asenteista. Teoksessa esitellään hyvinvoinnin kehitystä ja sen jakautumista sekä arvioidaan monipuolisesti hyvinvointipolitiikkaa. Teos perustuu useisiin tuoreisiin rekisteri- ja kyselytutkimusaineistoihin.
Teoksen luvut tuovat esiin sen, että monella mittarilla mitattuna suomalaiset voivat hyvin. Myönteisistä havainnoista ja kehityssuunnista huolimatta hyvinvoinnissa ja terveydessä havaitaan varsin selviä ja pysyviä eroja eri väestöryhmien välillä. Uusina teemoina teos pureutuu muun muassa ulkomaalaistaustaisen väestön hyvinvointiin ja toimintarajoitteisten ihmisten tilanteisiin.
Suomalaisten hyvinvointi 2018 on jo vuonna 2002 alkaneen sarjan kuudes teos. Se on hyödyllinen kaikille hyvinvoinnista ja hyvinvointipolitiikasta kiinnostuneille ja tarjoaa monipuolisen tietoperustan hyvinvointipolitiikan arvioimiseksi, kehittämiseksi ja tutkimiseksi. Painetun kirjan voi tilata THL:n verkkokaupasta: https://kirjakauppa.thl.fi/sivu/tuote/9789523432550

Avainsanat: väestö,  hyvinvointi,  terveys,  sosiaalipalvelut,  terveyspalvelut,  käyttö,  kansalaiset,  asenteet,  haastattelututkimus,  väestöryhmät,  terveyserot,  elämänlaatu,  elinolot,  erot,  toimeentulo,  eriarvoisuus,  hyvinvointipolitiikka,  sosiaalinen kestävyys,  tuloerot,  sosiaalimenot,  terveysmenot,  köyhyys,  ikääntyneet,  lapsiperheet,  nuoret aikuiset,  huono-osaisuus,  syrjäytyminen,  ruoka-apu,  läheiset,  auttaminen,  tilastot,  taulukot

Tekijä(t)
Toimittaja
Julkaisija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Julkaisuvuosi
2019
Kieli
fi
Painos
1
Sarja
Teema 31
Sivumäärä
346 sivua
Kategoria
Talous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-952-343-256-7
Painetun ISBN
978-952-343-255-0

Samankaltaisia e-kirjoja