Sisäänkirjautuminen

Rakennustöiden laatu 2017

 - Rakennustöiden laatu 2017, e-kirja

52,35€

E-kirja, PDF, Adobe DRM-suojattu
ISBN: 978-952-267-170-7
DRM-rajoitukset

TulostusEi sallittu
Kopioi leikepöydälleEi sallittu

Rakennustöiden laatu 2017 -kirja on tarkoitettu rakennustyömaan laadunvarmistukseen, tuotannonohjaukseen ja suunnitteluun. Siihen on koottu laajasti rakentamisen laatuun liittyvät lait, vaatimukset ja ohjeet Ratun menetelmäohjeista RYL-kirjoihin, laeista ja standardeista by- ja RIL-julkaisuihin. Näkökulma on vahvasti käytännön työssä. Kirjan sisältö on luokiteltu tuotantonimikkeittäin, mikä helpottaa asioiden löytämistä. Tärkeimmät tekniset laatuvaatimukset ovat kirjassa suorina lainauksina; muu viitetieto on koottu laajaan kirjallisuusluetteloon. Kirjan painopiste on valmistuksen laadussa ja laadunvarmistuksessa eli asetettujen vaatimusten täyttämisessä. Kirja on laatujohtamisen väline; se kuvaa toimintatapoja ja selkeyttää rakennustyön ja työmaiden tavoitteita. Sitä voi käyttää myös rakennussuunnittelussa, rakennuttamisessa ja koulutuksessa. Kirja on osa rakennusliikkeiden laadunvarmistuksen perus- ja viiteaineistoa, jota ne täydentävät omalla osaamisellaan ja näin parantavat rakennusten laatua. Uuden Rakennustöiden laatu 2017 -kirjan laatuvaatimuksia on täydennetty viittaamalla InfraRYL-julkaisuihin. Myös kirjassa olevat standardiviittaukset on tarkistettu ja korvattu ajantasaisilla. Lisäksi kirjassa on otettu huomioon Suomen rakentamismääräyskokoelman lukujen korvautuminen valtioneuvoston asetuksilla ja ohjeilla. Kirja jakautuu kahteen osaan: laadun teoriaan ja tuotantonimikkeistön mukaan jäsenneltyihin ohjeisiin. Laadun teorian yhteydessä käydään läpi laatu ja sen johtaminen sekä yleisesti että rakennushankkeen kannalta. Työlajikohtaiset ohjesivut keskittyvät toteutuksen laatuun ennen työsuoritusta, työsuorituksen aikana ja sen jälkeen.

Avainsanat: Aikataulusuunnittelu, rakennustöiden laatu

Julkaisija
Rakennustieto Oy
Julkaisuvuosi
2016
Kieli
fi
Painos
11
Sarja
Ratu-käsikirjat, KI-6025
Sivumäärä
350 sivua
Kategoria
Tekniikka, energia, liikenne
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-952-267-170-7
Painetun ISBN
978-952-267-169-1

Samankaltaisia e-kirjoja