Sisäänkirjautuminen

InfraRYL 2010. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 Väylät ja alueet

 - InfraRYL 2010. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 Väylät ja alueet, e-kirja

Ei saatavilla

Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset InfraRYL 2006 -julkaisussa luotiin ensimmäistä kertaa infra-alalle yhtenäinen ja yhteinen kuvaus infrarakenteiden yleisistä laatuvaatimuksista. InfraRYL 2010 osa 1 päivittää ja laajentaa näiden alan keskeisten infrarakenteiden yleisten laatuvaatimusten määrittelyä. InfraRYL 2010 ilmestyy myös sähköisenä julkaisuna InfraRYL Net. Julkaisu sisältää infrarakentamisessa sovellettavan hyvän rakennustavan. Se käsittelee maa-, pohja- ja kalliorakenteiden sekä päällysteiden ja pintarakenteiden teknisiä vaatimuksia. Uudet luvut käsittelevät mm. paalulaattarakenteita, ruoppauksia, massanvaihtoa ja johtokaivantojen virtaussulkuja. Muut teknisiä vaatimuksia koskevat luvut on päivitetty. Teknisiä vaatimuksia käytetään rakennusosien ja työvaiheiden laatua määritettäessä ja todettaessa. Toimivuusvaatimukset kuvaavat rakenteen ja sen osien elinkaaren aikaista käyttäytymistä. Tekniset vaatimukset määrittelevät rakenteiden valmistumishetken vaatimuksia. Toimivuusvaatimukset esitetään vain sähköisessä julkaisussa. InfraRYL otetaan käyttöön hankekohtaisesti suunnittelua ja rakentamista koskevien tarjouspyyntöjen kautta. Viittaamalla suunnitelma-asiakirjoissa InfraRYLin yksilöityyn kohtaan saadaan sen määräykset voimaan hankkeessa. Se määrittää hyvää rakennustapaa myös silloin, kun hankkeen osapuolet ovat siitä eri mieltä. InfraRYL on laadittu alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi on kuultu infra-alan keskeisiä tahoja ja asiantuntijoita.

Avainsanat: rakentaminen, rakennustekniikka, infrarakentaminen, maarakenteet, perustukset, pohjarakenteet, kalliorakentaminen, kasvillisuus, kasvillisuusrakenteet, maaperä, yhdyskunatekniikka, tienrakennus, vesirakennus, maatyöt, maarakennustyöt, rakentamisen laatu, laatuvaatimukset, rakennustyöt

Julkaisija
Rakennustieto Oy
Julkaisuvuosi
2013
Kieli
fi
Painos
1
Sarja
InfraRYL 2010, 03-10001, Infra 032-710001
Sivumäärä
555 sivua
Kategoria
Tekniikka, energia, liikenne
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-952-267-044-1
Painetun ISBN
978-951-682-958-9