Sisäänkirjautuminen

MaaRYL 2010. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen maatyöt

 - MaaRYL 2010. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen maatyöt, e-kirja

Ei saatavilla

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset määrittää rakennusalalla yleisesti tunnustetun hyvän rakennustavan. MaaRYL 2010 ilmestyy TaloRYL-käsikirjasarjan uusimmasta laitoksesta ensimmäisenä. MaaRYL 2010 on muokattu Talo 2000 -luokituksen mukaiseksi ja sen pohjana on käytetty julkaisun InfraRYL 2010 osan 1 tietoja, jotka on sovellettu talonrakennuksen maatöihin. MaaRYL 2010 korvaa täysin aikaisemman MaaRYL 2000:n. Julkaisu sisältää talonrakentamisen maatöissä sovellettavan hyvän rakennustavan. Se käsittelee maa-, pohja- ja kalliorakenteiden sekä päällysteiden ja pintarakenteiden teknisiä vaatimuksia, jotka määritetään työnosaluvuissa. Ensimmäistä kertaa julkaisu käsittelee myös rakennusaikaisen kuivatuksen sekä maaperän puhdistamisen vaatimuksia. Teknisiä vaatimuksia käytetään rakennusosien ja työvaiheiden laatua määritettäessä ja todettaessa. Ne määrittelevät rakenteiden valmistumishetken vaatimuksia. Kirjan alkuosassa esitettävät rakennusosaluvut toimivat runkona ja muistilistana rakennusselostuksen laadinnassa. Niitä ovat maaosat, tuennat ja vahvistukset, päällysteet sekä alueen varusteet. Viittaamalla suunnitelma-asiakirjoissa MaaRYLin yksilöityyn kohtaan saadaan sen määräykset voimaan hankkeessa. MaaRYL määrittää hyvää rakennustapaa myös silloin, kun hankkeen osapuolet ovat siitä eri mieltä. MaaRYL on laadittu alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi on kuultu talon- ja maarakennusalan keskeisiä tahoja ja asiantuntijoita.

Avainsanat: rakentaminen, rakennustekniikka, talonrakennus, maarakentmainen, maarakennustyöt, rakennussuunnittelu, rakentamisen laatu, laatu, laatuvaatimukset

Julkaisija
Rakennustieto Oy
Julkaisuvuosi
2012
Kieli
fi
Painos
1
Sarja
RT 14-11005, TaloRYL-sarja
Sivumäärä
196 sivua
Kategoria
Tekniikka, energia, liikenne
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-952-267-031-1
Painetun ISBN
978-951-682-959-6