Sisäänkirjautuminen

SisäRYL 2013. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen sisätyöt

 - SisäRYL 2013. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen sisätyöt, e-kirja

188,95€

E-kirja, PDF, Adobe DRM-suojattu
ISBN: 978-952-267-029-8
DRM-rajoitukset

Tulostus20 sivua ja lisä sivu kertyy joka 9. tunti, ylärajana 20 sivua
Kopioi leikepöydälle20 poimintoa ja lisä Poiminto kertyy joka 9. tunti, ylärajana 20 poimintoa

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset määrittää rakennusalalla yleisesti tunnustetun hyvän rakennustavan. RYLin keskeisenä tavoitteena on kiinteistö- ja rakennusalan yhteisen laatukäsityksen avulla tarjota käytännön työkaluja hyvän rakennustavan mukaiseen suunnitteluun ja toteutukseen. Kun kohteen tekninen laatutaso on kuvattu RYLin avulla, saadaan samalla käsitteet ja mittarit rakennustyön lopputulosten puolueettomaan arviointiin. SisäRYL 2013 ilmestyy kolmantena TaloRYL-käsikirjasarjan uusimmasta laitoksesta ja sisältää talonrakennuksen sisätöiden hyvän rakennustavan. SisäRYL 2013 korvaa aikaisemmin ilmestyneen SisäRYL 2000:n. SisäRYL 2013 noudattaa Talo 2000 -nimikkeistön luokitusta aikaisemman Talo 90 -luokituksen sijaan. Kirjan alkuosassa kuvataan rakennushanke rakennusosittain, mitä jakoa voidaan käyttää runkona ja muistilistana työselostusta laadittaessa. Kirjan loppuosassa kuvataan materiaalikohtaisesti eri työvaiheiden laatuvaatimuksia. Mukana ovat betoni-, kivi-, metalli-, puu-, levy- ja lasirakentaminen sekä eristäminen, pintarakentaminen ja varustaminen. Uutta kirjassa ovat omat lukunsa purkamiselle ja säilyttämiselle. Viittaamalla suunnitelma-asiakirjoissa SisäRYLin yksilöityyn kohtaan saadaan sen vaatimukset voimaan hankkeessa. SisäRYL määrittää hyvää rakennustapaa myös silloin, kun hankkeen osapuolet ovat siitä eri mieltä. SisäRYL on laadittu alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi on kuultu rakennusalan keskeisiä tahoja ja asiantuntijoita.

Avainsanat: rakentaminen, talonrakennus, rakennustekniikka, rakennussuunnittelu, sisätyöt, laatu, rakentamisen laatu, laatuvaatimukset

Julkaisija
Rakennustieto Oy
Julkaisuvuosi
2012
Kieli
fi
Painos
1
Sarja
RT 14-11103, TaloRYL-sarja
Sivumäärä
352 sivua
Kategoria
Tekniikka, energia, liikenne
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-952-267-029-8
Painetun ISBN
978-952-267-028-1

Samankaltaisia e-kirjoja