Sisäänkirjautuminen

Tauriainen, Matti

Suunnittelupalvelujen hankintaopas

Tauriainen, Matti - Suunnittelupalvelujen hankintaopas, e-kirja

Ei saatavilla

Tämä opas antaa tiivistetysti tietoa suunnittelupalvelujen hankintakäytännöstä ja mahdollisuuksista niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Oppaan tavoitteena on perehdyttää niin tilaajat kuin tarjoajatkin nopeasti ja selkeästi hankintakäytäntöjen perusperiaatteisiin ja hankintamenetelmiin. Oppaassa on huomioitu vuonna 2007 voimaan tulleen hankintalain keskeiset kohdat. Hankintalaki koskee julkisen sektorin hankintoja. Julkisella sektorilla hankintoja suunniteltaessa on oppaan ohjeiden lisäksi tutustuttava hankintalain säädöksiin. Tämä opas ei aina anna yksiselitteisiä vastauksia vaikeisiin ja ennalta arvaamattomiin hankintatilanteisiin. Näiltä osin lukijan on turvauduttava omaan ajatteluun ja kehitettävä uusia toimintatapoja ja menetelmiä täydentämään olemassa olevaa hankintakäytäntöä.

Avainsanat: rakentaminen, rakennussuunnittelu, suunnittelusopimukset, suunnittelupalvelut, hankintasuunnittelu, suunnittelu, hankintasopimukset

Tekijä(t)
Julkaisija
Rakennustieto Oy
Julkaisuvuosi
2012
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
44 sivua
Kategoria
Tekniikka, energia, liikenne
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-952-267-004-5

Samankaltaisia e-kirjoja