Sisäänkirjautuminen

Malmelin, Nando

Radikaali uudistuminen – Miten johtaa murroksessa

Malmelin, Nando - Radikaali uudistuminen – Miten johtaa murroksessa, e-kirja

74,80€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 978-952-246-689-1

Nopeasti muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa kyky uudistua määrittää yritysten tulevaisuutta. Radikaali uudistuminen – miten johtaa murroksessa tarjoaa uudistumiseen uusia näkökulmia ja välineitä. Teoksessa perehdytään yritysten uudistumisen esteisiin, tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Erityisesti pohditaan, minkälaista uutta ihmislähtöistä ajattelua, osaamista ja johtamista murroksessa ja liiketoiminnan kehittämisessä tarvitaan.
Jotta ihmiset voivat toimia työyhteisössä kumouksellisesti, myös johtamisen on radikalisoiduttava. Kirja on tarkoitettu yrityksille, jotka pyrkivät kehittämään tuloksellista mutta samanaikaisesti radikaalisti innovoivaa liiketoimintaa. Lisäksi se on suunnattu kaikille johtajille ja asiantuntijoille, jotka rakentavat rohkeasti ajattelevia ja radikaalisti innovoivia työyhteisöjä. Kirja perustuu ajankohtaiseen tutkimukseen, jonka havainnot syventävät ymmärrystä ihmisten johtamisesta pandemian jälkeisinä muutosaikoina. Teoksesta on hyötyä kaikille, jotka haluavat kyseenalaistaa ajatteluaan, uudistaa organisaatioita ja toimintatapoja, kehittää uusia tuotteita ja palveluja tai rakentaa tulevaisuuden yrityksiä.
Kirjassa on paljon käytännön esimerkkejä liiketoimintajohtajien kokemuksista ja näkökulmista. Siinä myös esitetään havainnollisesti ytimekkäitä tapauskuvauksia ja annetaan raikkaita ideoita johtamisen kehittämiseen. Lukujen loppuun on koottu avainkysymykset johdolle, ja ne on myös yhdistetty kirjan loppuun yhteistä tekemistä inspiroivaksi työkaluksi.
Valtiotieteiden tohtori Nando Malmelin työskentelee tälle hetkellä VTT:llä työelämäprofessorina.
Hän on aikaisemmin toiminut Professor of Practice -toimessa johtamisen laitoksella Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Lisäksi hän toimii myös viestinnän ja mediatutkimuksen dosenttina Helsingin yliopistossa.

Avainsanat: radikaali johtaminen, johtaminen, ihmisten johtaminen, radikaali, radikaali uudistuminen, innovaatio, innovointi, radikaali innovointi, innovaatiojohtaminen, uudistuminen, strateginen uudistaminen, strateginen johtaminen, strateginen ajattelu, strateginen ennakointi, johtamisen uudistaminen, johtamisen radikaali uudistaminen, luova organisaatio, kasvu, kasvustrategia

Tekijä(t)
Julkaisija
Kauppakamari
Julkaisuvuosi
2021
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
160 sivua
Kategoria
Talous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
978-952-246-689-1
Painetun ISBN
978-952-246-687-7

Samankaltaisia e-kirjoja