Sisäänkirjautuminen

Koivisto, Satu

Näin motivoin yhteistyöhön - ryhmän johtamisen käsikirja

Koivisto, Satu - Näin motivoin yhteistyöhön - ryhmän johtamisen käsikirja, e-kirja

57,55€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 978-952-246-569-6

Miten ihmiset saadaan mukaan aidosti ja innostuneesti yhteiseen tekemiseen? Näin motivoin yhteistyöhön -kirjassa johtajuus nähdään ryhmäilmiönä: johtaja saa valtansa ryhmältään.

Kirjassa on esitelty tutkimuksiin perustuva SIMOL-malli vie huomiota johtajasta kohti ryhmää. Tällöin johtamisen luonne muuttuu olennaisesti: onnistuminen ei perustu johtajan karismaan tai johtajille tyypillisinä pidettyihin ominaisuuksiin, vaan ryhmän yhteiseen sosiaaliseen identiteettiin ja johtajan kykyyn hyödyntää sitä.

Johtajan tehtävänä on rakentaa ryhmälle yhteinen identiteetti, joka palvelee laajemmin organisaation tavoitteita ja tavoittaa riittävän hyvin kaikki ryhmän jäsenet. Jotta tämä onnistuu, johtajan on luotava luottamusta ja kyettävä motivoimaan ihmisiä sekä tekemään näistä itseohjautuvia.

Kirja antaa eväitä uuden mallin läpiviemiseen erään tiimin tarinan avulla. Siinä seurataan esimerkkiyrityksen muutosta ja kuvataan yrityksen kokemia haasteita ja onnistumisia sekä sitä, miten yhteistyön johtaminen on alati muuttuva tila. Teos kuroo umpeen kuilua, joka vallitsee tieteellisen tutkimuksen ja yhteistyön johtamisen käytäntöjen välillä, ja avaa keskustelua yhteistyön johtamisen vaatimuksista. Sen tarkoitus on tarjota johtajille ja esimiehille käytännönläheinen, toimiva malli oman organisaation, verkoston tai tiimin yhteistyön johtamisen avuksi.

Avainsanat: johtaminen, tiimityö, itseohjautuvuus, itseohjautuminen, itsensä johtaminen, johtamismalli, tulevaisuuden johtaminen, tulevaisuuden johtamismalli, oppiminen tiimissä, motivoiminen, motivointi, motivointi tiimissä, itsensä motivoiminen, tulevaisuuden johtamistaidot, tulevaisuuden ryhmätyötaidot, ryhmätyötaidot, tiimityötaidot, tulevaisuuden tiimityötaidot, yhteistyön johtaminen, yhteistyön kulmakivet, yhteistyö tulevaisuudessa, henkilökohtainen identiteetti, sosiaalinen identiteetti, työ tulevaisuudessa, tulevaisuuden työ, menestyjän työtaidot tulevaisuudessa, sosiaalisen identiteetin johtamismalli, yhteistyö, me-henki, yhteishenki, yhteinen identiteetti, jaettu identiteetti, SIMOL

Tekijä(t)
 
Julkaisija
Kauppakamari
Julkaisuvuosi
2019
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
202 sivua
Kategoria
Talous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
978-952-246-569-6
Painetun ISBN
978-952-246-568-9

Samankaltaisia e-kirjoja