Sisäänkirjautuminen

Salli, Minna

Loista rekrytoijana - hoida kosiomatka tyylillä

Salli, Minna - Loista rekrytoijana - hoida kosiomatka tyylillä, e-kirja

9,75€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-952-246-297-8

Käytännönläheinen ja kattava esitys työntekijän rekrytoinnista.
Rekrytoinneilla määritellään pitkälti organisaation tulevaisuuden menestystä. Kilpailun työnhakijoista kiristyessä on entistä tärkeämpää huolehtia, että organisaation rekrytointiprosessi hoidetaan ammattitaitoisesti ja työnantajaimagosta huolehtien.
Loista rekrytoijana -kirja etenee rekrytointiprosessin käynnistämisestä rekrytointipäätöksen tekoon.
Kirja tarjoaa käytännönläheisiä esimerkkejä ja rekrytoinnin työkaluja lukijalle prosessin eri vaiheisiin. Kirjassa perehdytetään lukija kompetenssipohjaiseen SOARA-haastattelutekniikkaan, jonka avulla saadaan kattavasti tietoa hakijan työsuoriutumisesta, motivaatiosta, arvoista ja asenteista.
Tekniikka vahvistaa työnantajaimagoa, ja pätevät, kokeneet hakijat kokevat sen motivoivaksi ja oikeudenmukaiseksi tavaksi osoittaa oma osaamisensa ja pätevyytensä tehtävään. Kompetenssipohjainen haastattelutekniikka mahdollistaa hakijoiden objektiivisen arvioinnin ja minimoi haastattelijan omien arviointiharhojen vaikuttavuuden.
Kirjassa on huomioitu myös rekrytointiin liittyvä lainsäädäntö, kuten työnhakijan yksityisyyden suoja ja syrjinnän kielto. Kirjassa kerrotaan myös sosiaalisen median hyödyntämisestä rekrytoinneissa sekä annetaan muita vinkkejä hakuprosessin tehostamiseksi ja työnantajamielikuvan kirkastamiseksi.
Rekrytointiprosessin kuluessa kirjasta on helppo tarkistaa kutakin vaihetta koskevat olennaiset seikat. Konkreettisten esimerkkien avulla lukija saa selkeän ja käytännönläheisen kuvan tärkeimmistä rekrytoinnissa huomioon otettavista seikoista.
Kirjassa on mukana kompetenssipohjainen haastattelurunko ja kattava kysymyspankki, joita voi käyttää apuna seuraavissa haastatteluissa. Kirja on suunnattu esimiehille, henkilöstöasioita hoitaville sekä muille rekrytointeja työkseen tekeville.

Avainsanat: rekrytointi, työhönotto, rekrytointiprosessi, työnhakija, työnhakuilmoitus, tietosuoja, henkilötietojen käsittely, henkilötieto, syrjintäkielto, syrjintä, turvallisuusselvitys, huumetesti, soveltuvuusarviointi, yksityisyyden suoja, työhaastattelu, käyttäytymispohjainen haastattelutekniikka, kompetenssipohjainen haastattelu, haastattelurunko, rekrytointikriteeri, rekrytointikriteerien määrittely, rekrytointikanavat, esikarsinta, rekrytoija, rekrytointikriteereihin peilaus, rekrytointipäätös, valintapäätös, työsopimus, työsuhteen ehto, onnistu valinnoissa, arviointiharhat, rekrytointi sosiaalisessa mediassa, työnantajamielikuva, rekrytointiviestintä, haastattelukysymyspankki, soveltuvuusarviointikumppanin valinta, henkilöarviointi, henkilöstöhankinta, työhaastattelut, soveltuvuustestit, sosiaalinen media, sähkökirjat, soveltuvuus

Tekijä(t)
 
Julkaisija
Kauppakamari
Julkaisuvuosi
2014
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
144 sivua
Kategoria
Talous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-952-246-297-8
Painetun ISBN
978-952-246-245-9

Samankaltaisia e-kirjoja