Sisäänkirjautuminen

Salli, Minna

Epätyypilliset työsuhteet käytännönläheisesti

Salli, Minna - Epätyypilliset työsuhteet käytännönläheisesti, e-kirja

49,50€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-952-246-227-5

Epätyypilliset työsuhteet käytännönläheisesti käsittelee kattavasti erilaisia työn tekemisen tapoja ja työsuhdemuotoja. Tyypillinen työsuhdemuoto on toistaiseksi voimassa oleva ja kokoaikainen työsuhde. Tätä käsitystä mukaillen on lähdetty purkamaan epätyypillisen työsuhteen erilaisia muotoja. Yksien kansien sisällä on helppolukuisesti ja seikkaperäisesti käyty läpi yleisimmät epätyypilliset työsuhteet ja se, mitä työnantajan tulee huomioida näitä työsuhteita solmiessaan.

Kirjassa tarkastellaan muun muassa määräaikaista ja osa-aikaista työsuhdetta, harjoittelijoita ja keikkatyötä sekä etätyötä ja ulkopuolisen työvoiman käyttöä. Kirja antaa havainnollisia vastauksia usein esille nouseviin kysymyksiin, jotka koskevat esimerkiksi osa-aikaisen työntekijän oikeuksia arkipyhäkorvauksiin, sairausajan palkkaan tai vuosilomiin.

Kirja on avuksi kaikille, jotka tarvitsevat työssään työoikeudellista näkemystä esimerkiksi määräaikaisen tai osa-aikaisen työsopimuksen solmimisesta tai työsuhde-etujen karttumisesta. Teos soveltuu muun muassa esimiehille, palkanlaskijoille sekä henkilöstöasioiden parissa työskenteleville.

Avainsanat: määräaikainen työ, työsopimus, osa-aikainen työ, työharjoittelu, nuori työntekijä, etätyö, vuokratyö, vaikeasti työllistyvä, alinhankinta, yrittäjä, kauppaedustaja, työsuhde, määräaikaisuus, epätyypillinen työ, osa-aikatyö, työvoima, alihankinta, harjoittelijat, nuoret työntekijät, vaikeasti työllistettävät, ammatinharjoittajat, lainsäädäntö, työoikeus, myyntiedustajat, sähkökirjat

Tekijä(t)
Julkaisija
Kauppakamari
Julkaisuvuosi
2012
Kieli
fi
Painos
1
Sarja
Kauppakamari
Sivumäärä
177 sivua
Kategoriat
Kasvatus, opetus
 
Yhteiskunta
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-952-246-227-5
Painetun ISBN
978-952-246-179-7

Samankaltaisia e-kirjoja