Sisäänkirjautuminen

Vesterinen, Panu

Turvaa logistiikka - kuljetusten ja toiminnan turvallisuus

Vesterinen, Panu - Turvaa logistiikka - kuljetusten ja toiminnan turvallisuus, e-kirja

43,45€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-952-246-153-7

Kirja on perusteellinen kuvaus niistä turvallisuusnäkökohdista, joita yrityksen logistiikassa tulee ottaa huomioon. Kirja sisältää olennaista tietoa kaikille, jotka lähettävät tai vastaanottavat tavarakuljetuksia. Kirja jakaantuu kahteen osaan: ensimmäisessä osassa käsitellään logistiikan turvallisuutta yleisellä tasolla, kuten yritykseen kohdistuvia turvallisuusuhkia, vientivalvontaa, sisäisiä väärinkäytöksiä, riskienhallintaa ja jatkuvuussuunnittelua. Toinen osa on käytännönläheisempi, ja siinä esitellään konkreettisia toimia turvallisuuden parantamiseksi. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa matkustusturvallisuus, toimitilaturvallisuus, liikenneturvallisuus sekä kuljetettavan ja varastoitavan tavaran turvallisuus.

Saatavilla myös paperikirjana Helsingin kauppakamarilta, tilaa tästä!

Avainsanat: logistiikka, kauppa, kuljetukset, tavaraliikenne, turvallisuusjohtaminen, yritykset, turvallisuus, kuljetus, toimitusketjut, riskienhallinta, riskinarviointi, vienti, valvonta, tietoturva, henkilöstö, työturvallisuus, paloturvallisuus, ympäristöturvallisuus, sähkökirjat

Toimittaja
Julkaisija
Kauppakamari
Julkaisuvuosi
2011
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
278 sivua
Kategoria
Talous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-952-246-153-7
Painetun ISBN
978-952-246-111-7

Samankaltaisia e-kirjoja