Sisäänkirjautuminen

Anttila, Juha-Pekka

Parempiin tuotantostrategisiin päätöksiin

Anttila, Juha-Pekka - Parempiin tuotantostrategisiin päätöksiin, e-kirja

36,35€

E-kirja, PDF, Adobe DRM-suojattu
ISBN: 978-952-238-091-3
DRM-rajoitukset

Tulostus10 sivua
Kopioi leikepöydälle10 poimintoa

Kaikki kone- ja metallituoteteollisuuden tuotteita kehittävät, markkinoivat ja myyvät yritykset ovat tavalla tai toisella riippuvaisia tuotteidensa valmistuksesta. Kirjan tavoitteena on kannustaa yrityksiä pohtimaan vakavasti tuotannon strategista merkitystä yrityksen liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kannalta sekä rohkaista tarttumaan tuotannon monipuolisiin kehitysmahdollisuuksiin määrätietoisella ja kokonaisvaltaisella otteella. Kirjassa esiteltyjen menetelmien, työkalujen, opastuksen ja esimerkkien avulla yritykset pystyvät suunnittelemaan ja tekemään varmasti parempia päätöksiä. Kirja on kirjoitettu erityisesti pk-yritysten johdolle. Kirjat alkuluvut antavat läpileikkauksen siitä, mitä yrityksen tuotantostrategisella päätöksenteolla tarkoitetaan ja mitä siinä onnistuminen edellyttää. Esiin nostetaan myös inhimillisten tekijöiden merkitys. Päätöksenteon tueksi tarjotaan etenemismalli ja joukko yleiskäyttöisiä menetelmiä. Kehittämismahdollisuuksien esittelyssä syvennytään aluksi yrityksen nykyiseen tuotantojärjestelmään. Ideoita päätöksentekoon tarjoaa mm. katsaus konepajavalmistuksen yleisimpiin toimintoihin (levytyöt, hitsaus, koneistus, kokoonpano ja pintakäsittely) ja niiden kehittämiseen. Seuraavaksi tarkastellaan, millä tavalla tuotteiden ja niiden valmistuksen moninaisia riippuvuuksia olisi mahdollista sisällyttää kaavailtuihin kehittämistoimiin. Teolliseen toimintatapaamme entistä vahvemmin kuuluva verkostoituminen ja siihen liittyvän tuotantostrategisen päätöksenteon osa-alueet ovat myös tarkastelussa. Globaalit tuotantoratkaisut ovat ajankohtaisia useissa yrityksissä. Kirjassa keskitytään yrityksen ensimmäisien globaalia tuotantoa koskevien ratkaisuvaihtoehtojen suunnitteluun. Lopuksi esitellään viisi yritysesimerkkiä, jotka nostavat esille yrityskohtaisen tuotantostrategisen päätöksenteon haasteet mutta myös menestymisen mahdollisuudet.

Avainsanat: Tuotannon suunnittelu, suunnittelumenetelmät, tuotannon tekijät, kehittäminen, verkostoituminen, strategia

Tekijä(t)
 
 
 
 
 
 
 
Julkaisija
Teknologiainfo Teknova Oy
Julkaisuvuosi
2011
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
156 sivua
Kategoria
Talous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-952-238-091-3
Painetun ISBN
978-952-238-089-0

Samankaltaisia e-kirjoja