Sisäänkirjautuminen

Hänninen, Jorma

Paranna liiketoiminnan tuottavuutta tietotekniikalla

Hänninen, Jorma - Paranna liiketoiminnan tuottavuutta tietotekniikalla, e-kirja

24,60€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 978-952-238-082-1

Kirjan tavoitteena on antaa yritysjohdolle keinoja siihen, miten liiketoiminnan tuottavuutta voidaan parantaa tietotekniikalla: minimoimalla tuottavuusjarrut, ottamalla kaikki hyöty irti nykyisistä järjestelmistä sekä ottamalla käyttöön uusia innovaatioita. Verkottuminen, ulkoistaminen ja ostopalvelut ovat niin keskeisiä tapoja uudistaa toimintaa, että niille on omistettu oma lukunsa. Kirjassa keskitytään nimenomaan liiketoiminnan tuottavuuden, ei tietotekniikan tuottavuuden sisäiseen parantamiseen. Minimointi kohdistuu tuottavuuden esteiden tunnistamiseen ja korjaamiseen, ja se perustuu olemassa olevien tietotekniikkainvestointien tehokkaampaan hyödyntämiseen. Näin tuottavuus saadaan odotusten mukaiselle tasolle. Tuottavuusjarruja voi tunnistaa vaikkapa kysymällä: "Kuinka monta tuntia sinulta on viime viikolla kulunut turhaan järjestelmän ongelmien kanssa?" Optimointi perustuu niin ikään jo toteutettuihin tietotekniikkainvestointeihin. Siinä tutkitaan ja otetaan käyttöön entistä tehokkaampia keinoja saada hyötyjä tietotekniikasta optimoimalla prosesseja, ulkoisia yhteyksiä ja tiedon hyväksikäyttöä. Optimointikohteita voi tunnistaa esimerkiksi kysymällä: "Syötetäänkö tietoja moneen kertaan eri järjestelmiin?" Innovaatioiden käyttöönotto tarkoittaa järjestelmien uusimista joko korvaamalla entisiä tai ottamalla käyttöön aivan uusia tekniikoita tai toimintamalleja. Tähän liittyy esimerkiksi kysymys: "Kannattaisiko meidän edistää asiakaskunnan käyttäytymisen muutosta?" Suurimpia tuottavuushyötyjä ei enää saada pelkästään sisäisiä prosesseja tehostamalla. Yritysten välinen verkottuminen, tietojen yhteiskäyttö ja prosessien integrointi tarjoavat uutta tehokkuutta ja tuottavuutta. Mikään yksittäinen tapa ei sovi kaikille yrityksille kaikkina hetkinä ja kaikissa tilanteissa. Siksi yrityksen kannattaakin valita sille sopiva tapa, sitoutua toimimaan määrätietoisesti valitun linjan mukaisesti ja arvioida säännöllisesti, tuottaako toimintamalli haluttuja tuloksia. Muiden kokemukset auttavat alkuun: yritysesimerkit havainnollistavat, kuinka suurimmat tietotekniikan soveltamisen hyödyt saavutetaan, kun varsinaisena tavoitteena on kehittää itse liiketoiminnan prosesseja. Tietotekniikan roolina on mahdollistaa uudet toimintatavat ja saavuttaa asetetut tuottavuuden, kannattavuuden ja toiminnan laadun kehittämisen tavoitteet.

Avainsanat: Tuottavuus, tuloksellisuus, hyödyntäminen, tieto- ja viestintätekniikka, johtaminen, investoinnit, liiketoiminta, yritykset, tietotekniikka, yritystoiminta, tuottavuus, parantaminen, tietohallinto, verkostoituminen, ulkoistaminen, kumppanuus, tietoturva

Tekijä(t)
 
Julkaisija
Teknologiainfo Teknova Oy
Julkaisuvuosi
2011
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
98 sivua
Kategoria
Talous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
978-952-238-082-1
Painetun ISBN
978-952-238-080-7

Samankaltaisia e-kirjoja