Sisäänkirjautuminen

Kettunen, Jyrki

Seitsemän tarinaa ennovaatiosta - Rohkea uudistaa ennakoiden

Kettunen, Jyrki - Seitsemän tarinaa ennovaatiosta - Rohkea uudistaa ennakoiden, e-kirja

23,05€

E-kirja, ePUB, Adobe DRM-suojattu
ISBN: 978-952-238-079-1
DRM-rajoitukset

Tulostus10 sivua
Kopioi leikepöydälle10 poimintoa

Kirja koostuu seitsemästä kertomuksesta, joissa tarkastellaan ennakointi- ja innovaatioprosessien vuorovaikutusta ja käyttöä yritystä uudistettaessa. Ennakoinnin avulla kartoitetaan tulevaisuuden muutostekijät ja niihin vaikuttavat voimat ja vastavoimat. Niiden pohjalta muotoillaan oma toimintamalli suhteessa muihin mahdollisiin toimijoihin. Ennakoinnissa yhdistetään tulevaisuudentutkimus ja erityisesti skenaariotyöskentely innovaatioprosessiin. Näin yritykset voivat kehittää innovaatioideoita, jotka mahdollistavat kannattavan kasvun ja kilpailuedun tulevaisuuden radikaaleissakin murrosvaiheissa. Teoksen toimittajat Jyrki Kettunen ja Tarja Meristö ovat yhdessä ja erikseen olleet mukana sadoissa ennakointi- ja skenaariohankkeissa yrityksissä, toimialajärjestöissä, koulutusorganisaatioissa, kunnissa ja valtion laitoksissa. Jälkikäteen tuloksia tarkasteltaessa on hyviä esimerkkejä onnistumisista, mutta usein on ollut syytä myös turhautumiseen, kun työn antamat selvätkin vihjeet ovat jääneet huomiotta tai ilmeiseltä näyttänyt uusi avaus on jäänyt odottamaan kilpailijoita. Näistä kokemuksista syntyi ajatus osoittaa, että toisinkin voi olla. Sakari Alhopuro ja Kari Vuorinen kertovat lääkärikeskuksen ja paikallisen puhelinyhtiön toimista byrokratiaa ja kooltaan ylivoimaista kilpailijaa vastaan. Riitta Juvosen kemianteollisuutta ja Margareetta Ollilan pakkausteollisuutta koskevat kertomukset koskevat toimialoja, joiden asiakasrajapinta on muuttuva ja sumea. Tämä tekee ennakoinnista tavallistakin kiehtovampaa. Molemmilla aloilla on vahva ennakoinnin perinne eli ennakointi on jo aiemminkin koettu liiketoimintaa palvelevaksi. Anneli Manninen puolestaan pohtii alueellista koulutusennakointia, mikä ikäluokkien pienetessä tulee yhä tärkeämmäksi. Esa Torniainen avaa median tulevaisuutta, mistä jokainen intressiryhmä on laatinut omat, toisistaan kovastikin poikkeavat ennakointinsa. Jyrki Kettusen kuvaus metsäsektorilta on esimerkki, jossa puute ei ole ennakoinneista, vaan niiden antamien tulosten hyväksikäytöstä. Kirja on tarkoitettu johdolle ja kehitystyön asiantuntijoille eri toimialoilla. Kirjan artikkeleista lukija saa konkreettisia esimerkkejä siitä, miten ennakointityötä rohkeasti hyödyntämällä voi luoda uutta liiketoimintaa ja muuttaa toimintaympäristöä.

Avainsanat: Innovaatiot, ennakointi, uudistukset, yrityssuunnittelu, yritykset, liiketoiminta, kehittäminen, innovaatiotoiminta, terveydenhoito, kemianteollisuus, pakkausteollisuus, teleala, media-ala, koulutustarve, sähkökirjat

Tekijä(t)
Toimittaja
Julkaisija
Teknologiainfo Teknova Oy
Julkaisuvuosi
2010
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
283 sivua
Kategoria
Talous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
978-952-238-079-1
Painetun ISBN
978-952-238-043-2

Samankaltaisia e-kirjoja