Sisäänkirjautuminen

Kujala, Tuomo

Ihminen ja teknologia - Hyvän vuorovaikutuksen suunnittelu

Kujala, Tuomo - Ihminen ja teknologia - Hyvän vuorovaikutuksen suunnittelu, e-kirja

35,50€

E-kirja, PDF, Adobe DRM-suojattu
ISBN: 978-952-238-046-3
DRM-rajoitukset

Tulostus10 sivua
Kopioi leikepöydälle10 poimintoa

Ihmisen ja teknologian vuorovaikutussuunnittelu on tullut merkittäväksi osaksi nykyistä teknologian suunnittelua. Sen sisältö on myös huomattavasti laajentunut perinteisestä käytettävyyssuunnittelusta. Tämän vuoksi on ollut tärkeää koota yhteen teokseen kaikkein keskeisimpiä alan uusia virtauksia. Kirjassa seurataan moniulotteisen vuorovaikutussuunnitteluprosessin vaiheita sekä kuvataan niitä asioita, jotka kussakin prosessin vaiheessa ovat merkittäviä. Kirjan avulla lukija löytää kattavasti ratkaisuja erityyppisiin suunnitteluhaasteisiin. Yksi suunnitteluhaaste on, miten muoto ja käytettävyysnäkökohdat voidaan yhdistää jo pitkälle hahmottuneessa tuotteessa. Toinen haaste voi olla käyttäjän arkitoimintojen ymmärtäminen ja sen hyödyntäminen suunnittelussa. Kirja koostuu kolmesta aihekokonaisuudesta: Aluksi käsitellään vuorovaikutussuunnittelun perusteita ihmisen ja teknologian, käyttäjäpsykologian, muodon ja muodon kokemisen näkökulmasta. Sen avulla lukijalle avautuu, millaisia tietoja tarvitaan vuorovaikutuskysymyksiä ratkaistaessa. Toisessa osassa keskitytään suunnittelumenetelmiin, suunnitteluratkaisuihin, visuaaliseen suunnitteluun, käyttäjätutkimuksen menetelmiin, tehtäväanalyysiin ja prototyyppien arviointiin. Näkökulma siirtyy välittömän interaktioprosessin kannalta olennaisten toimenpiteiden tarkasteluun sekä siihen, miten voidaan varmistua suunnittelutiedon oikeellisuudesta. Näin lukija löytää tutkittuja ratkaisumalleja omien suunnitteluongelmiensa selvittämiseen. Lopuksi käsitellään kokonaisvaltaista ja innovatiivista vuorovaikutussuunnittelua, jonka lähtökohtana on ihmisen elämä. Kirja on tarkoitettu kaikille tuotteita, palveluita tai ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta suunnitteleville, tutkiville tai opiskeleville. jotka pitävät tärkeänä pysyä tämän nopeasti kehittyvän alan eturintamassa.

Avainsanat: Vuorovaikutus, ihminen, teknologia, suunnittelu, käyttäjätutkimus, käytettävyys, teknologiateollisuus, suunnittelumenetelmät, tuotekehitys, interaktiivisuus, käyttöliittymät, käyttäjälähtöisyys, käyttäjäpsykologia, ihminen-konejärjestelmät

Tekijä(t)
 
 
 
 
 
 
Julkaisija
Teknologiainfo Teknova Oy
Julkaisuvuosi
2010
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
270 sivua
Kategoria
Talous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-952-238-046-3
Painetun ISBN
978-952-238-045-6

Samankaltaisia e-kirjoja