Sisäänkirjautuminen

Peltonen, Sari

RoHS käytännössä - opas direktiivin mukaiseen toimintaan

Peltonen, Sari - RoHS käytännössä - opas direktiivin mukaiseen toimintaan, e-kirja

23,95€

E-kirja, PDF, Adobe DRM-suojattu
ISBN: 978-951-817-960-6
DRM-rajoitukset

Tulostus10 sivua ja lisä sivu kertyy joka 366. päivä, ylärajana 10 sivua
Kopioi leikepöydälle10 poimintoa ja lisä Poiminto kertyy joka 366. päivä, ylärajana 10 poimintoa

RoHS-direktiivi rajoittaa haitallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Sen mukaan lyijyn, elohopean, kuudenarvoisen kromin ja kahden palonestoaineen, polybromibifenyylin, (PBB) ja polybromidifenyylieetterin (PBDE) pitoisuuksien tulee olla homogeenisessa materiaalissa alle 1000 ppm eli 0,1 painoprosenttia. Kadmium-pitoisuus saa olla korkeintaan 100 ppm eli 0,01 painoprosenttia. Käytännönläheinen opas vastaa kysymyksiin siitä, kuuluuko jokin tietty tuote RoHS-sääntelyn piiriin, ja mitä direktiivin suhteen pitäisi yrityksessä tehdä. Opas jakau-tuu kolmeen osaan: Ensimmäinen osa johdattelee aihepiiriin ja kertoo perusasiat direktiivistä. Toinen puolestaan opastaa, miten direktiivin mukaan toimitaan käytännössä. Oppaassa kerrotaan RoHSin vaikutuksista yrityksen eri toimintoihin. Tarkoitus on, että kirjasta voi lukea vaikka vain omiin tehtäviin liittyvän kappaleen, ja saada sen perusteella käsityksen niistä asioista, jotka tulee tietää RoHSiin liittyen. Direktiivin keskeiset vaikutukset aiheutuvat usein juotosprosessin saattamisesta lyijyttömäksi. Tätä käsitellään kirjassa seikkaperäisesti. Kolmas osa laajentaa tarkastelun maailmanlaajuiseksi. RoHS ei rajoitu ainoastaan Euroopan unioniin, sillä vastaava säätely lisääntyy eri puolilla maailmaa, esimerkiksi Kiinassa. Kirjassa kerrotaan pääasiat näistä säätelytoimenpiteistä. Oppaassa on tiedonsaannin nopeuteen ja vaivattomuuteen kiinnitetty erityishuomiota niin sisällön rakenteessa kuin kirjan ulkoasussakin. Kirjan liitteisiin ja linkkilistoihin on koottu lisää hyödyllistä tietoa RoHSista. Kirjan lopussa on myös direktiiviteksti.

Kirjaa voi tulostaa 10 sivua
Kirjasta voi kopioida leikepöydälle 10 otosta

Avainsanat: Sähköteollisuus, elektroniikkateollisuus, ympäristönsuojelu, direktiivit, lainsäädäntö, sähkölaitteet, elektroniikkalaitteet, tuotekehitys, tuotteet, suunnittelu, elinkaarianalyysi, haitalliset aineet

Tekijä(t)
 
 
Julkaisija
Teknologiainfo Teknova Oy
Julkaisuvuosi
2007
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
91 sivua
Kategoria
Tekniikka, energia, liikenne
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-951-817-960-6

Samankaltaisia e-kirjoja