Sisäänkirjautuminen

Kaasinen, Eija

Älykkäiden ympäristöjen suunnittelu

Kaasinen, Eija - Älykkäiden ympäristöjen suunnittelu, e-kirja

37,25€

E-kirja, PDF, Adobe DRM-suojattu
ISBN: 978-951-817-958-3
DRM-rajoitukset

Tulostus10 sivua ja lisä sivu kertyy joka 366. päivä, ylärajana 10 sivua
Kopioi leikepöydälle10 poimintoa ja lisä Poiminto kertyy joka 366. päivä, ylärajana 10 poimintoa

Tietotekniikka ja sen sovellukset ovat nopeasti sulautumassa työ- ja asuinympäristöihin, vapaa-ajan toimintoihin ja kaikenlaisiin esineisiin. Tietotekniikka on tulevaisuudessa mukana lähes kaikessa vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa jopa huomaamattamme. Ympäristöön ja sen esineisiin upotettu tietotekniikka luo uusia vuorovaikutustapoja ja käytäntöjä. Älykkäässä ympäristössä ihminen hyödyntää tietoteknisesti tuetun ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia. Älykkyys on ihmisten, teknologian ja ympäristön muodostaman ekologisen systeemin tarkoituksenmukaista sopeutumiskykyä, joka edistää tavoiteltujen tulosten saavuttamista ja uusien toimintamahdollisuuksien luomista. Kirjassa kuvattu ekologinen suunnitteluote antaa suuntaviivoja suunnittelukäytäntöjen muuttamiseksi. Se tuo nykyisen ihmiskeskeisen tuotesuunnittelun rinnalle käytäntösuuntautuneet etäsuunnittelun ja lähisuunnittelun. Etäsuunnittelussa kehitetään teknisiä ja sosiaalisia perusrakenteita, ja lähisuunnittelu tuo tekniikan käyttäjät suunnittelijoiden rinnalle muokkaamaan tekniikkaa paikallisten käytäntöjen kehittämisen avulla. Kirjassa tarkastellaan älykkäiden järjestelmien kannalta keskeisiä teknologisia ratkaisuja ja ympäristön uusia piirteitä sekä ihmisen tapoja ja keinoja tarttua niihin ja olla vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Älykkäiden ympäristöjen arviointi kohdistuu siihen, miten älykkäässä ympäristössä toimitaan ja miten sen tarjoamiin mahdollisuuksiin tartutaan. Hyvässä käytännössä yhdistyy luonteva vaikuttaminen, saumaton yhteistyö sekä mielekäs oleminen ja toimiminen. Kirjassa esitellään malli hyvien käytäntöjen arvioimiseksi. Kirjan on laatinut suomalaisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen tutkijoista koottu laaja ryhmä, jonka jäsenillä on monipuolisesti kokemusta erilaisten älykkäiden ympäristöjen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioimisesta. Kirjoittajien kokemuspiiriin kuuluu kuluttajille suunnattuja arkiympäristöjä, elämys- ja viihdeympäristöjä sekä vaativia teollisuusympäristöjä. Kirja on laadittu älykkäiden ympäristöjen tutkijoille ja suunnittelijoille sekä älykkäitä ympäristöjä hyödyntäville yrityksille.

Kirjaa voi tulostaa 10s
Kirjasta voi kopioida leikepöydälle 10 otosta

Avainsanat: Tietotekniikka, suunnittelu, ihminen-konejärjestelmät, vuorovaikutus, käyttöliittymät, tuotekehitys, käytettävyys, kognitiivinen psykologia, käyttäjät, oppiminen, toimintaympäristö, hyvät käytännöt, ekologinen kestävyys, teknologia, tietotekniikka, sovellukset, sulautettu tietotekniikka, interaktiivisuus, sähkökirjat, ihminen

Tekijä(t)
 
Julkaisija
Teknologiainfo Teknova Oy
Julkaisuvuosi
2007
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
321 sivua
Kategoria
Tietotekniikka, tietoliikenne
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-951-817-958-3

Samankaltaisia e-kirjoja