Sisäänkirjautuminen

Teknologiainfo, Teknova Oy

REACHin vaikutukset toimitusketjussa

Teknologiainfo, Teknova Oy - REACHin vaikutukset toimitusketjussa, e-kirja

28,40€

E-kirja, PDF, Adobe DRM-suojattu
ISBN: 978-951-817-957-6
DRM-rajoitukset

Tulostus10 sivua ja lisä sivu kertyy joka 366. päivä, ylärajana 10 sivua
Kopioi leikepöydälle10 poimintoa ja lisä Poiminto kertyy joka 366. päivä, ylärajana 10 poimintoa

Case: sinkitty ja maalattu teräskate

Kirjassa kerrotaan lyhyesti EU:n uuden REACH-kemikaaliasetuksen sisällöstä ja velvoitteista erityisesti teknologiateollisuuden yrityksille. Kesäkuun ensimmäisenä päivänä voimaan astunut REACH-asetus on EU-asetuksena välittömästi sovellettavaa oikeutta. Sen velvoitteet tulevat kuitenkin voimaan asteittain asetuksessa annettujen aikataulujen mukaan. REACH-asetus on erittäin laaja ja korvaa arviolta noin 40 nykyisin voimassa olevaa kemikaalisäädöstä. Asetus kattaa aineet sellaisenaan ja valmisteissa, mutta myös aineet esineissä. REACHin velvoitteet koskevat jollakin tavalla lähes kaikkia teknologiateollisuuden yrityksiä. Raskaimmat velvoitteet tulevat aineiden valmistajille ja maahantuojille. Velvoitteita tulee kuitenkin myös aineiden jatkokäyttäjille erityisesti, jos toiminnassa käytetään terveydelle tai ympäristölle vaaraa aiheuttavia aineita. Monet teknologiateollisuuden yritykset ovat aineiden jatkokäyttäjiä. Kirja on tarkoitettu avuksi REACH-asetuksen velvoitteiden kartoittamiseen ja niihin varautumiseen. Aluksi käydään läpi asetuksen soveltamisalaa ja sen erilaisille toimijoille tuomia velvoitteita. Kirjaan on koottu tietoa myös laajasta ohjeistuspaketista (RIP - REACH Implementation Projects), jota valmistellaan Euroopan komissiossa. Tapausesimerkkinä on sinkitty ja maalattu teräskate, jonka valmistuksen ja markkinoillesaattamisen REACH-velvoitteet käydään läpi kaikkien teräskatteen tuotantoketjuun osallistuvien yritysten kannalta.

Kirjaa voi tulostaa 10 sivua
Kirjasta voi kopioida leikepöydälle 10 otosta

Avainsanat: Asetukset, kemikaalit, turvallisuusmääräykset, teknologiateollisuus, terästeollisuus, toimitusketjut

Tekijä(t)
Julkaisija
Teknologiainfo Teknova Oy
Julkaisuvuosi
2007
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
79 sivua
Kategoria
Tekniikka, energia, liikenne
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-951-817-957-6

Samankaltaisia e-kirjoja