Sisäänkirjautuminen

Hulsen, Jan

Lehmähavaintoja - Lehmälähtöisen karjanhoidon opas

Hulsen, Jan - Lehmähavaintoja - Lehmälähtöisen karjanhoidon opas, e-kirja

28,40€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-951-808-252-4

Lehmät antavat jatkuvasti merkkejä terveydestään, hyvinvoinnistaan, ravitsemustilastaan ja tuotoksestaan. Maitotilayrittäjän kannattaa opetella tulkitsemaan ja hyödyntämään näitä merkkejä. Merkkejä luettaessa tulee lehmiä tarkkailla tietoisesti, etsiä syitä ja lopulta ryhtyä käytännön toimenpiteisiin ongelmien korjaamiseksi. Näkemällä lehmien antamia merkkejä ja hyödyntämällä niitä, voi ehkäistä tauteja, parantaa hyvinvointia ja optimoida tuotantoa, jolloin kannattavuus paranee. Hollantilainen eläinlääkäri Jan Hulsen on käyttänyt asiantuntemustaan sekä laajaa kokemustaan lehmistä ja maidontuottajista kirjoittaessaan käytännönläheisen Lehmähavaintoja-oppaan. Siihen on koottu lehmien parissa työskentelevien avuksi runsaasti esimerkkejä ja lähes 300 havainnollista valo- ja piirroskuvaa lehmien ja lehmäryhmien käyttäytymisen sekä asentojen ja fyysisten ominaisuuksien tulkitsemiseksi. Lehmiä tarkkailtaessa on tärkeää olla menemättä suoraan johtopäätöksiin, vaan aina ensin kannattaa kysyä itseltään kolme kysymystä: Mitä minä näen? Mistä se johtuu? Mitä se merkitsee? Esimerkiksi patti lehmän säässä voi kertoa jotakin ruokintapöydästä ja seisovat lehmät voivat viestittää epämukavasta parresta. Tällaisia merkkejä lukemalla pääsee tekemään korjaavia toimenpiteitä. Jos tietää mitä etsiä, voi nähdä merkkejä missä ja milloin vain. Tämän kirjan avulla voi hyödyntää havainnoimalla kerättyä tietoa. Kirja on tarkoitettu maitotilayrittäjille, neuvojille ja eläinlääkäreille. Sen tarkoituksena on antaa välineitä lehmän antamien merkkien näkemiseen ja hyödyntämiseen. Juho Kyntäjä on suomentanut ja toimittanut kirjan Suomen olosuhteisiin.

Avainsanat: lehmä, havainto, lehmälähtöinen, hoito, karjanhoito, merkki, terveys, hyvinvointi, ravitsemustila, tuotos, tulkitseminen, käyttäytyminen, tarkkaileminen, maitotila, johtaminen, mittaaminen, riskiryhmä, merkkilehmä, riskiaika, aieliike, anatomia, riskienhallinta, laidun, terveys, normaaliarvo, emolehmä, aistit, laumakäyttäytyminen, makuullemeno, kiima, liikeluokitus, navetta, tila, arvojärjestys, sorkkaluokitus, sorkkaongelma, makaamistarve, parsi, olkipohja, puhtausluokitus, ruokinta, ruoansulatus, pötsiluokitus, sontaluokitus, sonta, syönti, ruokintapöytä, ruokintaeste, lypsy, hygienia, maito, vedin, pötsi, automaattilypsy, lehmäliikenne, sorkkaterveys, terveys, arvioiminen, nuorkarja, umpilehmä, kasvatus, ummessaolokausi, poikiminen

Tekijä(t)
Julkaisija
ProAgria Keskusten Liitto
Julkaisuvuosi
2014
Kieli
fi
Painos
3
Sarja
ProAgria Keskusten Liiton julkaisuja 1137
Sivumäärä
104 sivua
Kategoria
Lemmikkieläimet, ratsastus
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-951-808-252-4
Painetun ISBN
978-951-808-251-7

Samankaltaisia e-kirjoja