Sisäänkirjautuminen

Ansalehto, Aulis

Maatilayrityksen ympäristöopas

Ansalehto, Aulis - Maatilayrityksen ympäristöopas, e-kirja

13,30€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-951-808-174-9

Maatalous on tuotantomuoto, jossa toiminta on aina välittömässä yhteydessä ympäristöön. Tuotannon vaikutukset ulottuvat maisemaan, maaperään, vesistöihin ja ilmaan. Korkealaatuisten ja turvallisten elintarvikkeiden tuottamiseen tarvitaan puhdasta ympäristöä, joka on merkittävä kilpailuetu ruokaskandaalien ravistellessa maailmaa. Mutta voiko maatilayrittäjä omalla toiminnallaan parantaa kannattavuutta ja samalla vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia?

Maatilayrityksen ympäristöopas auttaa tunnistamaan käytännönläheisesti kasvin- ja kotieläintuotannon ympäristövaikutukset ja kertoo keinoista, joilla niihin voi vaikuttaa. Oppaassa painotetaan ravinteiden käytön hallintaa ja vesistökuormituksen vähentämistapoja. Lähtökohtana toimenpiteille ovat maatilan ja peltojen sijainti sekä peltojen kaltevuus, peltomaan laatu ja vesistöjen läheisyys. Kirjassa kerrotaan myös kotieläintilojen ravinteiden hyödyntämisestä ylijäämien vähentämiseksi. Oppaassa käsitellään lisäksi energian käyttöä, jätehuoltoa ja jätevesien käsittelyä.

Avainsanat: Maatilayrityksen ympäristöopas, maatila, ympäristö, ympäristöjohtaminen, elintarvikeketju, vastuullinen toimitatapa, ympäristökilpailukyky, ympärsitövaikutus, maa, ilma, vesi, maisema, ympäristö, päästö, negatiivinen ympäristövaikutus, positiivinen ympäristövaikutus, ilmastonmuutos, rehevöityminen, happamoituminen, maisema, luonnon monimuotoisuus, tuotantoprosessi, kasvintuotanto, kriittinen piste, kotieläintuotanto, jätehuolto

Samankaltaisia e-kirjoja