Sisäänkirjautuminen

Enroth, Ari

Lampaankasvattajan käsikirja

Enroth, Ari - Lampaankasvattajan käsikirja, e-kirja

17,75€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-951-808-157-2

Laitumella käyskentelevä lammaskatras luo myönteistä mielikuvaa lammastaloudesta luonnonmukaisena tuotantomuotona. Lampaanlihan kysyntä onkin kasvanut viime vuosina, mikä on luonut hyvät edellytykset tuotannon laajentamiselle. Lampaankasvatus on siirtynyt yhä suurempiin, jopa useamman sadan uuhen yksiköihin, mutta toisaalta myös lampaankasvatusta harrastavien määrä on lisääntynyt. Lampaankasvattajan käsikirja opastaa lammastilan toiminnan suunnittelussa ja hallinnassa sekä antaa ohjeita ja mittareita parhaan mahdollisen taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi. Opas perehdyttää erilaisiin tuotantostrategioihin, eri tuotteiden markkinatilanteeseen ja lammastalouden kannattavuuteen. Kirjasta löytyvät lisäksi perustiedot lampaiden jalostuksesta, ruokinnasta, lampoloista ja ennaltaehkäisevästä terveydenhoidosta. Lampaankasvatusta koskevia viranomaisvaatimuksia, kuten eläinten merkintä ja rekisteröinti, on myös koottu oppaaseen. Lampaankasvattajan käsikirja on tarkoitettu sekä toimintaansa kehittävälle että tuotannon aloittamista suunnittelevalle lammastalousyrittäjälle. Opas soveltuu myös muutamaa lammasta kasvattavalle harrastajalle.

Avainsanat: Lammastalouden perusedellytykset, rodut ja jalostus, rehut ja ruokinta, laidunnus, eläinten hyvinvointi ja terveys, lammastalous, lampaanhoito, lammas, laiduntaminen, eläintaudit, tuotteet, kannattavuus, sähkökirjat, rodut, ruokinta, rehut, terveys

Samankaltaisia e-kirjoja