Sisäänkirjautuminen

Helander, Jaakko

Reunamerkintöjä ohjaukseen I

Helander, Jaakko  - Reunamerkintöjä ohjaukseen I, e-kirja

0,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-951-784-413-0

Ihmistieteiden nykyajattelussa erityisen sijan on saanut sosiokonstruktiivinen lähestymistapa. Arvostetaan yksilöä oman elämänsä paikallisasiantuntijana. Suuret kertomukset saavat väistyä erilaisten tarinoiden edessä. Tiede, tieto ja ammatillisuus ovat saaneet uuden merkityssisällön.
Reunamerkintöjä ohjaukseen I: tieteellisiä, ammatillisia ja kokemuksellisia puheenvuoroja opinto-ohjauksesta on teos, jossa ohjauksen ammattilaiset – tutkijat, praktikot ja opiskelijat – määrittävät ohjausta omasta elämismaailmastaan käsin. Ristiriitoja ei ole vältetty. Ei myöskään kriittisiä eikä suorapuheisia näkökulmia. Teoksen pääteemat ovat opinto-ohjaus eri koulutusasteilla, ohjausteoriat ja -metodiikka sekä edelleen HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun keskeisenä tutkimus- ja kehittämisalueena osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy.

Avainsanat: opintojen ohjaus, ohjausteoria, ohjausmetodiikka, osallisuus, syrjäytymisen ehkäisy

Toimittaja
Julkaisija
Hämeen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi
2007
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
116 sivua
Kategoria
Kasvatus, opetus
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-951-784-413-0

Samankaltaisia e-kirjoja