Sisäänkirjautuminen

(toim.), Asta Niskala

Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä

(toim.), Asta Niskala - Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä, e-kirja

28,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-951-768-473-6

Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä on ajankohtainen perusteos asiakkaan osallisuudesta sosiaalityössä. Sosiaalityötä toteutetaan yhä asiakaslähtöisemmin. Asiakkaalle tarjotaan mahdollisuuksia tehdä suunnitelmia paremmasta tulevaisuudesta, häntä kuunnellaan, ja annetaan tilaa myös unelmille. Asiakkaan osallisuuden ja toiveiden toteutumiseen vaikuttavat kuitenkin monet asiat kuten palveluverkoston rakentuminen, poliittiset päätökset ja budjetointi sekä tarjolla olevat mahdollisuudet, kuten asuntojen rajallinen tarjonta.

Teos avaa alan käsitteistöä ja teoriaa käytännönläheisesti. Artikkelit luovat rajattuja ja konkreettisia katsauksia erilaisiin sosiaalityön asiakasryhmiin, kuten kehitysvammaisiin, mielenterveyskuntoutujiin ja muistisairautta sairastaviin vanhuksiin. Asiakkaiden osallisuutta havainnollistavat erilaiset haastatteluaineistot, joissa kuuluu myös nuorten aikuisten, lastensuojelulasten vanhempien, päihdekuntoutujien ja väkivallan uhrien ääni. Lisäksi artikkeleissa avautuu se, millaisia toimijuuden tiloja työntekijät asiakkaille antavat. Siten kirja soveltuu hyvin myös akateemisen toimintaympäristön ulkopuolelle, ja antaa näkökulmia sekä pohdittavaa niin opiskelijoille, ammattilaisille, kehittäjille kuin päätöksentekijöille.

Avainsanat: sosiaalityö; sosiaalityöntekijät; sosiaalityö: asiakkaat; sosiaalihuolto; toimijuus, sosiaalityö, asiakkaat, toimijuus, osallisuus, sosiaalihuolto, palvelujärjestelmät, valtarakenteet, kansalaisuus, asiakkuus, sosiaalipalvelut, asiakassuhde, sosiaalityöntekijät, vuorovaikutus, työvoimapalvelut, vanhuspalvelut, mielenterveyskuntoutus, päihdekuntoutus, lastensuojelu, perhekuntoutus, etsivä sosiaalityö, muistelutyömenetelmä, väkivaltatyö, terveyspalvelut

Tekijä(t)
 
Julkaisija
Kustannusosakeyhtiö Vastapaino
Julkaisuvuosi
2013
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
540 sivua
Kategoria
Yhteiskunta
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-951-768-473-6
Painetun ISBN
978-951-768-415-6

Samankaltaisia e-kirjoja