Sisäänkirjautuminen

Karila, Kirsti

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka

Karila, Kirsti - Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, e-kirja

28,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-951-768-472-9

Varhaislapsuus on yksi ihmiselämän merkittävimmistä vaiheista. Länsimaista lapsuutta luonnehtii se, että suuri osa lapsista osallistuu päiväkotien toimintaan. Niiden pedagogiset käytännöt muovaavat lapsuutta sekä lasten mahdollisuuksia oppia ja kehittyä. Toisaalta lapset itsekin muuttavat omalla toiminnallaan varhaiskasvatuksen instituutioita. Millaisia pedagogisten käytäntöjen siis tulisi olla, jotta rakentaisivat hyvää lapsuutta ja loisivat edellytyksiä lasten oppimiselle ja kehitykselle?

Varhaiskasvatuksen pedagogiikan kirjoittajat käsittelevät varhaispedagogiikan ajankohtaisia kysymyksiä uusimpaan lapsuuden, oppimisen ja varhaiskasvatuksen tutkimukseen pohjautuen. Kirjan kantava ajatus on, että lapset ovat aktiivisia oman elämänsä rakentajia, jotka elävät vuorovaikutuksessa ympäristönsä ja siihen kuuluvien toisten lasten ja aikuisten kanssa. Varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittäminen tästä lähtökohdasta haastaa tarkastelemaan sekä lasten ja aikuisten että lasten keskinäistä suhdetta uudesta näkökulmasta.

Teoksen kirjoittajina on varhaiskasvatuksen professoreita ja tutkijoita viidestä suomalaisesta yliopistosta. Teos perustuu heidän omiin tutkimuksiinsa ja pedagogisiin kehittämishankkeisiinsa.

Kirjoittajat: Eila Estola, Jaakko Hilppö, Maritta Hännikäinen , Kirsti Karila, Kristiina Kumpulainen, Lasse Lipponen, Hilkka Munter, Anna-Maija Puroila, Raija Raittila, Niina Rutanen.

Avainsanat: varhaiskasvatus, lapset, päiväkodit, päivähoito, kasvatustiede, pedagogiikka, pienryhmät, ryhmätoiminta, tilat, leikki, oppiminen, toimijuus, narratiivisuus, lasten kehitys, vuorovaikutus, vanhempi-lapsisuhde

Tekijä(t)
 
Julkaisija
Kustannusosakeyhtiö Vastapaino
Julkaisuvuosi
2013
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
220 sivua
Kategoria
Kasvatus, opetus
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-951-768-472-9
Painetun ISBN
978-951-768-412-5

Samankaltaisia e-kirjoja