Sisäänkirjautuminen

Haverinen, Riitta

Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus

Haverinen, Riitta - Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus, e-kirja

28,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-951-768-469-9

Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus pureutuu laaja-alaisesti suomalaisen sosiaalihuollon kehityskulkuihin, nykytilaan ja muutostarpeisiin. 2010-luvun Suomessa säästövaateet ja kuntien taloustilanne pakottavat uudistamaan sosiaali- ja terveyshuollon rakenteen ja sisällön. Vaikka sosiaalihuollon tulevaisuutta on jo hahmoteltu päätöksenteossa, käytännön ratkaisujen osalta vielä paljon on avoinna. Kirja tarjoaakin uusia näkökulmia siihen, mitä vaatimuksia tulisi asettaa uudistuksille.

Kirjaan on koottu monipuolinen valikoima alan johtavien tutkijoiden ja ammattilaisten näkemyksiä sosiaalihuollon tilasta ja muutostarpeista. Kirjoittajat ehdottavat vahvempaa tieto- ja arvopohjaa sekä moraalia sosiaalihuollon tulevaisuuden eväiksi. Demokraattisessa yhteiskunnassa tarvitaan toimijaa, joka tukee vaikeaan elämäntilanteeseen joutuneita.

Perusteoksena kirja tarjoaa katsauksen paitsi käsitteistöön ja teoriaan myös käytännön sosiaalihuoltoon. Siksi kirja palvelee niin tutkijoita, opiskelijoita, sosiaalihuollon parissa työskenteleviä kuin alasta ja sen uudistuksesta kiinnostuneita lukijoita.

Avainsanat: sosiaalihuolto, kehitys, muutos, tulevaisuus, arvot, sosiaalipalvelut, sosiaalityö, hyvinvointipolitiikka, aikuissosiaalityö, sosiaalityöntekijät, näyttöön perustuvat käytännöt, asiakastyö

Tekijä(t)
 
 
Julkaisija
Kustannusosakeyhtiö Vastapaino
Julkaisuvuosi
2014
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
400 sivua
Kategoria
Yhteiskunta
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-951-768-469-9
Painetun ISBN
978-951-768-440-8

Samankaltaisia e-kirjoja