Sisäänkirjautuminen

Saresma, Tuija

Käsikirja sukupuoleen

Saresma, Tuija - Käsikirja sukupuoleen, e-kirja

22,20€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-951-768-454-5

Sukupuoli ei ole pelkkää biologiaa, mutta ei myöskään vapaasti valittavissa oleva rooli tai identiteetti. Sukupuoli on yhtä aikaa henkilökohtainen ja kokemuksellinen, sosiaalisesti tuotettu ja ruumiillinen. Sukupuoli on suhteita ja valtaa. Se muotoutuu yhteiskunnallisten ja kulttuuristen käytäntöjen ja normien määräämissä puitteissa.

Käsikirja sukupuoleen avaa sukupuolen rakentumista ja tutkimisen tapoja humanistis-yhteiskuntatieteellisistä näkökulmista. Artikkeleissa osoitetaan, miten sukupuolta kärjistetään ja häivytetään eri elämänaloilla, miten mediaa ja teknologiaa, uskontoa ja tutkimusta voidaan tarkastella läpeensä sukupuolittuneina. Kirjoittajat tarkastelevat sukupuolen merkitystä muun muassa vanhemmuudessa, työelämässä, kasvatuksessa, politiikassa ja kielessä. Teksteissä pohditaan myös miten sukupuoli, seksuaalisuus ja muut erot, kuten yhteiskuntaluokka ja etnisyys, muokkautuvat vuorovaikutuksessa.

Odotettu nais- ja sukupuolentutkimuksen perusoppikirja sopii yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja lukioiden oppimateriaaliksi sekä kaikille sukupuolen, vallan ja seksuaalisuuden yhteyksistä kiinnostuneille. Kirja haastaa analysoimaan sukupuolta sekä akateemisesti että arkielämässä.

Avainsanat: sukupuolitutkimus, naistutkimus, queer-tutkimus, tyttötutkimus, kulttuurintutkimus, sukupuoli, seksuaalisuus, representaatio, valta, sukupuolittuminen, sukupuolierot, äitiys, mieheys, maskuliinisuus, sukupuolivähemmistöt, transsukupuolisuus, tasa-arvo, pluralismi, feminismi, naisliikkeet, kasvatus, historia, sähkökirjat

Toimittaja
 
 
Julkaisija
Kustannusosakeyhtiö Vastapaino
Julkaisuvuosi
2012
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
347 sivua
Kategoriat
Filosofia
 
Yhteiskunta
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-951-768-454-5
Painetun ISBN
978-951-768-247-3

Samankaltaisia e-kirjoja