Sisäänkirjautuminen

Lahtinen, Mikko

Ihminen, poliittinen eläin

Lahtinen, Mikko - Ihminen, poliittinen eläin, e-kirja

5,50€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-951-768-355-5

Politiikan ja moraalin leikkauksia Platonista ja Aristoteleesta lähtien ihmisten yhteiselämä, politiikka on ollut filosofien mielenkiinnon kohteena. Aristoteles määritteli ihmislajin erityispiirteeksi juuri poliittisuuden: Ihminen on zoon politikon, poliittinen eläin. Globalisoituneessa ja medioituneessa todellisuudessa moraalin, oikeudenmukaisuuden ja arvostelukyvyn ongelmat ovat käyneet entistä vaikeammiksi. Teoksessa kysytään: Miten ratkaista politiikassa keinojen ja päämäärien välinen ongelma hämäränä uhkaavan tulevaisuuden edessä? Millaisia moraalisia vaatimuksia poliittiselle arvostelukyvyn käytölle tulee asettaa? Voiko filosofinen viisaus ja harkinta milloinkaan ohjata vallankäyttäjien toimia? Onko demokratiastakaan avaimeksi hyvään elämään? Kuinka vakavasti päätöksentekijöiden tulisi suhtautua tavallisten ihmisten tuntemuksiin, kun vaikkapa ydinvoimaa koskevia ratkaisuja tehdään?

Valtio-opin dosentti, niin&näin -aikakauslehden päätoimittaja Mikko Lahtinen tarkastelee teoksessa politiikan peruskysymyksiä ja ydinkäsitteitä Aristoteles, Machiavelli, Marx ja monet muut klassikot keskustelukumppaneinaan.

Teos on tarkoitettu kaikille politiikan peruskysymyksistä kiinnostuneille. Erityisesti siitä on apua pohdittaessa politiikan, moraalin ja oikeudenmukaisuuden kysymyksiä.

Avainsanat: arvofilosofia, valtiofilosofia, filosofia, politiikka, moraali, poliittinen eläin, oikeudenmukaisuus, demokratia, Aristoteles, Platon, Marx, Machiavelli, ihminen, zoon politikon

Tekijä(t)
Julkaisija
Osuuskunta Vastapaino
Julkaisuvuosi
2002
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
121 sivua
Kategoria
Yhteiskunta
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-951-768-355-5
Painetun ISBN
951-768-101-1

Samankaltaisia e-kirjoja