Sisäänkirjautuminen

Linjakumpu, Aini

Islamin globaalit verkostot

Linjakumpu, Aini - Islamin globaalit verkostot, e-kirja

24,85€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-951-768-351-7

Politiikantutkija Aini Linjakumpu lähestyy kirjassaan islamia kansainvälisenä poliittisena ilmiönä. Hänen tarkastelussaan islam ei näyttädy pelkästään Lähi-itään paikannettavana, hierarkkisena tai yhtenäisenä ilmiönä. Islamia lähestytään dynaamisten ja yli rajojen muodostuvien verkostojen avulla, mikä tuo esiin nykyisten islamilaisten kulttuurien moniulotteisuuden.

Kirjassa pohditaan ensinnäkin al-Qaidan edustamaa islamilaista terrorismia, joka on näkyvimpiä ylikansallisen islamilaisen politiikan muotoja. Toiseksi tarkastellaan Muhammed-pilakuvien aiheuttamaa kriisiä sekä vastaavia kansainvälisiä selkkauksia, jotka ovat syntyneet reaktioina ei-muslimien toimintaan. Esiin nousee myös islamilaisen identiteetin epäyhtenäisyys eli islamin valtavirran suhde yhä moninaisempiin ”vaihtoehtoisiin ääniin”. Verkostopoliittinen tarkastelu paljastaa, kuinka tehokkaasti valtavirrasta poikkeavat muslimit saattavat hyödyntää eri medioita ja viestintäverkostoja, erityisesti internetiä. Internetin avulla pääsevät ääneen muun muassa diasporamuslimit, seksuaaliset vähemmistöt, humoristit sekä arkipäivän islamia edustavat muslimit. Kirjassa nostetaan esiin myös monikulttuurisuuden ongelmat sekä uudenlaisen kansalaisuuden haasteet. Linjakummun lähestymistavassa on aineksia niin valtio-opista, kansainvälisen politiikan tutkimuksesta kuin sosiologiastakin, ja verkostojen ohella oleellinen lähestymistapa on islamilainen toimijuus.

Avainsanat: islam, verkostot, globaali, lokaali, al-qaida, monikulttuurisuus, kansainvälinen politiikka, islamilainen kulttuuri, internet

Tekijä(t)
Julkaisija
Kustannusosakeyhtiö Vastapaino
Julkaisuvuosi
2009
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
213 sivua
Kategoria
Uskonnot
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-951-768-351-7
Painetun ISBN
978-951-768-250-3

Samankaltaisia e-kirjoja