Sisäänkirjautuminen

Kuula, Arja

Toimintatutkimus: kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä

Kuula, Arja - Toimintatutkimus: kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä, e-kirja

22,20€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-951-768-345-6

Mitä on toimintatutkimus? Millainen on tutkijan rooli toimintatutkimuksessa?

Teoksessa esitellään toimintatutkimuksen perusteita analysoimalla sen metodisia ohjenuoria sekä tutkijoiden näkemyksiä ja kokemuksia omasta työstään. Kirjoittaja soveltaa yleistajuisesti retoriikan teoriaa ja kertomusanalyysia toimintatutkimuksen esittelyn yhteydessä. Kirja valottaa toimintatutkimuksen historiaa ja metodisia lähtökohtia sekä tutkijan roolissa ja kenttätyössä ilmeneviä jännitteitä ja ristiriitoja.

Toimintatutkimuksen lähtökohdista tarkastelu laajenee myös tieteellistä tutkimusta ja tutkijoita yleisemminkin koskettaviin kysymyksiin: Mitä on tiede ja tutkimus? Mikä on tieteen tehtävä ja miten se tulisi suorittaa? Teos avaa näihin jatkuvasti ajankohtaisiin kysymyksiin toimintatutkimuksen näkökulman ja auttaa ymmärtämään tiedettä erityislaatuisena sosiaalisena käytäntönä paremmin. Toimintatutkimus sopii sekä metodioppaaksi opiskelijoille että työvälineeksi erilaisissa kehittämishankkeissa toimiville tutkijoille.

Avainsanat: toimintatutkimus, tutkija, tutkijuus, retoriikka, kertomusanalyysi, kenttätyö, metodit

Tekijä(t)
Julkaisija
Kustannusosakeyhtiö Vastapaino
Julkaisuvuosi
1999
Kieli
fi
Painos
2
Sivumäärä
240 sivua
Kategoria
Kasvatus, opetus
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-951-768-345-6
Painetun ISBN
978-951-768-062-2

Samankaltaisia e-kirjoja