Sisäänkirjautuminen

Seppänen, Janne

Katseen voima - kohti visuaalista lukutaitoa

Seppänen, Janne - Katseen voima - kohti visuaalista lukutaitoa, e-kirja

21,30€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-951-768-343-2

"Päämääräni on lähteä liikkeelle konkreettisista tilanteista, katseesta, visuaalisista järjestyksistä ja katsovan ja katsottuna olevan subjektin problematiikasta. Näiden teemojen käsittelyn avulla pyrin luomaan yhden mahdollisuuden ymmärtää ihmistä osana visuaalista ympäristöä, josta kuvallinen kulttuuri muodostaa vain yhden osan. Katseen toiminnan ymmärtäminen on nähdäkseni kaiken visuaalisen lukutaidon perusta, ja tässä mielessä kirjani on ensimmäinen laatuaan Suomessa."

Katseen voima perustuu ajatukseen siitä, että myös kuvia opitaan lukemaan samalla tavoin kuin kirjoitettua tekstiä – myös kuvilla on oma kielioppinsa ja sanastonsa. Kuvallisuuden ja ylipäänsä visuaalisen kulttuurin lukeminen eroaa kuitenkin perinteisen tekstin lukemisesta monin tavoin. Vaikka monet visuaaliset esitykset, esimerkiksi valokuvat, näyttävät avautuvan katsojalle ikään kuin itsestään, niiden merkityksen muodostumisen mekanismit ja yhteydet erilaisiin visuaalisiin järjestyksiin jäävät kuitenkin usein piiloon. Näiden mekanismien näkeminen – puhumattakaan niiden ymmärtämisestä – vaatii joskus yhtä sinnikästä pakertamista kuin perinteisen lukutaidon oppiminen.

Soveltuu oppikirjaksi niille aloille, joilla käsitellään viestintää ja tiedotusoppia, kuvataiteita, identiteettien rakentumista tai ylipäänsä merkitysten syntyä. Teos tarjoaa ajattelun aineksia kenelle tahansa visuaalisesta kulttuurista ja "katseen voimasta" kiinnostuneille: valokuvaajille, graafisten käyttöliittymien suunnittelijoille, graafikoille jne.

Avainsanat: katse, katsominen, visuaalisuus, visuaaliset järjestykset, visuaalinen lukutaito, visuaalinen kulttuuri, medialukutaito, visuaalinen viestintä, sanaton viestintä, kuvat, valokuvat, mainoskuvat, sähkökirjat, lukutaito

Tekijä(t)
Julkaisija
Kustannusosakeyhtiö Vastapaino
Julkaisuvuosi
2001
Kieli
fi
Painos
5
Sivumäärä
249 sivua
Kategoria
Yleisteokset
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-951-768-343-2
Painetun ISBN
978-951-768-085-1

Samankaltaisia e-kirjoja