Sisäänkirjautuminen

Jokinen, Arja

Diskurssianalyysi liikkeessä

Jokinen, Arja - Diskurssianalyysi liikkeessä, e-kirja

15,10€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-951-768-336-4

Diskurssianalyysi liikkeessä tarjoaa ajattelun ja tutkimisen välineitä lukijoille, jotka ovat kiinnostuneet kielenkäytöstä sosiaalisena toimintana. Se soveltuu yhtä hyvin yliopiston opiskelijoille ja opettajille kuin tutkijoillekin. Kirjan päähuomio on vuorovaikutuksen erittelyssä eli siinä, miten ihmiset keskinäisessä, kielellisessä toiminnassaan luovat sosiaalista todellisuutta.

Yhtenäisen tutkimussuuntauksen sijasta diskurssianalyysi on monenlaisille tutkimuksellisille vaihtoehdoille avautuva kenttä. Näitä vaihtoehtoja avataan kirjassa useista näkökulmista. Siinä paneudutaan erilaisten tutkimuksellisten suuntausten taustasitoumuksiin, käytännön sovelluksiin ja seurauksiin pohtimalla erityisesti kriittisen, analyyttisen ja tulkinnallisen diskurssianalyysin välisiä suhteita.

Kirja tarjoaa myös metodisia työvälineitä niin kasvokkaisen vuorovaikutuksen, retorisen vakuuttelun kuin kielenkäytön kulttuurisuudenkin analysointiin. Kirjoittajat tarjoavat runsaasti havainnollisia esimerkkejä paitsi erilaisista tutkimuksista ja aineistoista myös elävästä elämästä.

Avainsanat: diskurssianalyysi, vuorovaikutus, tutkimusmenetelmät, kielenkäyttö, kielellinen vuorovaikutus, retoriikka, kvalitatiivinen tutkimus, yhteiskuntatieteet, sähkökirjat

Tekijä(t)
 
 
Julkaisija
Kustannusosakeyhtiö Vastapaino
Julkaisuvuosi
1999
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
281 sivua
Kategoriat
Yhteiskunta
 
Kasvatus, opetus
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-951-768-336-4
Painetun ISBN
951-768-053-8

Samankaltaisia e-kirjoja