Sisäänkirjautuminen

Ahtiainen, Pekka

Kaikella on paikkansa – Uuden paikallishistorian suuntaviivoja

Ahtiainen, Pekka - Kaikella on paikkansa – Uuden paikallishistorian suuntaviivoja, e-kirja

25,75€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-951-768-334-0

Paikallishistoriat antavat tavalliselle ihmiselle menneisyyden ja nykyisyyden sekä mahdollisuuden tulla näkyväksi historiankirjoituksessa. Nämä historiateokset ovat merkittäviä identiteetin luojia ja todisteita paikallisen historian olemassaolosta. Paikallishistorioita on Suomessa tehty paljon, ja niitä tehdään edelleen.

Alalle muodostettiin 1900-luvun mittaan vakiintuneet standardit muun muassa käsiteltävien aihepiirien ja käytettyjen lähdeaineistojen suhteen. Erityisiä näkökulmavalintoja tai ongelmanasetteluja ei tehty. Vaikka alun perin ohjeistuksella oli tarkoitus parantaa teosten laatua, on totuttu kaava sittemmin jähmettänyt paikallishistoriallista tutkimusta.

Tämän teoksen kirjoittajat kyseenalaistavat vakiintuneen tekemisen tavan ja kannustavat ongelmankeskeiseen tutkimukseen, joka parhaimmillaan johtaa kiinnostukseen sekä tiedemaailmassa että tavallisten lukijoiden keskuudessa.

Tekijät luotaavat paikallishistorian pysähtyneisyyteen johtaneita kehityskulkuja ja arvioivat omiin kokemuksiinsa sekä kotimaiseen ja kansainväliseen keskusteluun tukeutuen keinoja alan piintyneiden tapojen muuttamiseksi. He eivät kuitenkaan halua paaluttaa oikeaa ja väärää paikallishisto riaa – olennaista on vakiintuneiden totuuksien kyseenalaistaminen ja uusien kysymysten nostaminen.

Avainsanat: paikallishistorian kirjoitus

Tekijä(t)
 
 
Julkaisija
Kustannusosakeyhtiö Vastapaino
Julkaisuvuosi
2010
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
266 sivua
Kategoria
Kasvatus, opetus
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-951-768-334-0
Painetun ISBN
978-951-768-304-3

Samankaltaisia e-kirjoja