Sisäänkirjautuminen

Hyvärinen, Matti

Haastattelun analyysi

Hyvärinen, Matti - Haastattelun analyysi, e-kirja

25,75€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 9789517685023

Tämä kirja alkaa hetkestä, jolloin tutkija on saanut haastattelunsa tehtyä ja luo hämmentyneen katseen kokoamaansa aineistoon. Tällainenko siitä tulikin? Vastaako tämä lainkaan kysymyksiini? Saako tästä edes tehtyä tutkimusta?

Kirjoittajat vastaavat esimerkkien avulla laadullisen tutkimusaineiston nostattamiin kysymyksiin. Millä eri tavoilla aineistoa voi analysoida? Mikä on teorian paikka analyysissä? Mitä eroa on haastattelun ja analyysin teemoilla? Mitä tarkoittaa sisällönanalyysi? Miten aineiston jatkokäyttö kannattaa järjestää?

Kirjassa käydään läpi koko analyysiprosessi haastatteluaineistoon tutustumisesta ja sen luokittelusta tulkintavaiheen viimeistelyyn. Eri analyysimenetelmien asiantuntijat esittelevät tutkimusesimerkkien avulla erilaisia reittejä tulkintaan ja vaihtoehtoisia tapoja analysoida aineistoa. He antavat myös käytännön neuvoja aineiston käsittelyn eri vaiheisiin, kuten koodaamiseen, litterointiin ja aineiston kääntämiseen toiselle kielelle, ja tarkastelevat aineiston käyttöön liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Teos on suunnattu eri tieteenalojen opiskelijoille, jatko-opiskelijoille, tutkijoille sekä opettajille yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Kirjoittajat ovat kokeneita yliopisto-opettajia, jotka ovat hyödyntäneet haastattelumenetelmää omisa tutkimuksissaan.

Avainsanat: haastattelu, tutkimusmenetelmät, kvalitatiivinen tutkimus, haastattelututkimus, analyysi, haastattelut, tutkimusaineisto, analyysimenetelmät, sähkökirjat

Tekijä(t)
 
 
Julkaisija
Kustannusosakeyhtiö Vastapaino
Julkaisuvuosi
2010
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
470 sivua
Kategoria
Kasvatus, opetus
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
9789517685023
Painetun ISBN
978-951-768-309-8

Samankaltaisia e-kirjoja