Sisäänkirjautuminen

Jokinen, Arja

Sosiaalityö aikuisten parissa

Jokinen, Arja - Sosiaalityö aikuisten parissa, e-kirja

22,20€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-951-768-288-6

Sosiaalityötä aikuisten parissa on tehty koko sen historian ajan. Viime vuosien yhteiskuntapoliittiset linjaukset ovat kuitenkin ajankohtaistaneet sen uudella tavalla. Kannustava ja aktivoiva hyvinvointipolitiikka kohdistuu erityisesti aikuisten parissa tehtävään sosiaalityöhön. Juuri nyt tarvitaan aihetta eri suunnista erittelevää teosta.

Kirjassa paneudutaan aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön ydinkysymyksiin ja jännitteisiin. Teoksen ensimmäisessä osassa tarkastellaan, millaista roolia sille vallitsevissa yhteiskuntapoliittisissa linjauksissa tarjotaan. Lisäksi siinä avataan aikuisuuden käsitettä ja siihen kytkeytyviä kulttuurisia merkityksiä. Kirjan toisessa osassa keskitytään sosiaalityön käytäntöihin sekä asiakkaiden ja työntekijöiden kokemuksiin moninaisten empiiristen aineistojen kautta. Tarkastelussa ovat tuen ja kontrollin suhde, sosiaali- ja työvoimatoimistossa asioimisen kokemukset, aikuissosiaalityön rajat pitkäaikaistyöttömien kohtaamisessa, päihde- ja mielenterveystyön vaikuttavuuden osoittamisen paineet, asunnottomien palveluketjuun kietoutuvat kuntoutumisen odotukset sekä yhteisölähtöisen otteen nykytila kunnallisessa sosiaalityössä.

Kirja tuo uutta jäsenneltyä ja tutkittua tietoa aikuisten parissa tehtävästä sosiaalityöstä ja se soveltuu sosiaalityön ja sosiaalialan tutkijoiden, opettajien, opiskelijoiden ja kentän työntekijöiden käyttöön.

Kirjoittajat: Riikka Haahtela, Arja Jokinen, Kirsi Juhila, Suvi Krok, Suvi Raitakari, Irene Roivainen, Sirpa Saario ja Outi Välimaa

Avainsanat: sosiaalityö, sosiaalipalvelut, sosiaaliset ongelmat, asiakkaat, aikuiset, sosiaalityöntekijät, sähkökirjat

Tekijä(t)
 
Julkaisija
Kustannusosakeyhtiö Vastapaino
Julkaisuvuosi
2008
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
327 sivua
Kategoriat
Yhteiskunta
 
Kasvatus, opetus
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-951-768-288-6

Samankaltaisia e-kirjoja