Sisäänkirjautuminen

Ojala, Hanna

Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa

Ojala, Hanna - Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa, e-kirja

23,95€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-951-768-280-0

Elämme elinikäisen oppimisen aikakautta ja vietämme runsaasti aikaa erilaisissa koulutusinstituutioissa. Koulutuksesta onkin muodostunut yksi keskeinen kenttä, jossa käsitykset itsestä sekä omista toiminnallisista mahdollisuuksista rakentuvat. Mutta miten koulutuksen arjessa tytöille ja naisille, pojille ja miehille asetetut odotukset muokkaavat ymmärrystä kyvyistä ja osaamisesta, siis toimijuudesta?

Tässä kirjassa kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijät erittelevät koulutusta sukupuolen ja toimijuuden käsitteiden avulla. He etsivät vastauksia muun muassa kysymyksiin: miten sukupuoli kytkeytyy päiväkodin, peruskoulun ja yliopiston arkeen ja niissä opiskelevien ja työtään tekevien toimintaan? Miten sukupuolistunut toimijuus muotoutuu? Entä millaisia ilmiasuja se saa koulutuksen erilaisissa konteksteissa? Arkea tutkimalla päästään käsiksi muun muassa niihin tapoihin, joilla eroja tuotetaan erilaisten luokittelujen ja itsestään selvinä pidettyjen totuuksien pohjalta.

Kirja on suunnattu koulutuksen, sukupuolen ja toimijuuden kysymyksistä kiinnostuneille tutkijoille ja opiskelijoille. Se soveltuu oppikirjaksi erityisesti kasvatustieteiden, yhteiskuntatieteiden ja naistutkimuksen opintoihin. Teos tarjoaa myös laajemmalle yleisölle tuoreita näköaloja koulutuksen kysymyksiin.

Avainsanat: koulutuspolitiikka, sukupuoli, koulutus, toimijuus, tasa-arvo, tasa-arvokasvatus, koulu, yhteiskasvatus, opintomenestys, tytöt, pojat, sosiaalinen vuorovaikutus, opettajat, oppilaat, kielellinen vuorovaikutus, luokkatyöskentely, opettajuus, lastentarhanopettajat, naiset, ammatti-identiteetti, tutkijat, urakehitys, yliopistot, sukupuolitutkimus, sähkökirjat

Tekijä(t)
 
 
Julkaisija
Kustannusosakeyhtiö Vastapaino
Julkaisuvuosi
2009
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
256 sivua
Kategoriat
Yhteiskunta
 
Kasvatus, opetus
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-951-768-280-0

Samankaltaisia e-kirjoja