Sisäänkirjautuminen

Hynninen, Pirkko

Etnografia metodologiana

Hynninen, Pirkko - Etnografia metodologiana, e-kirja

21,30€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-951-768-267-1

Etnografia on kiehtova ja yllätyksellisyydessään haastava lähestymistapa tutkittavaan ilmiöön. Sosiologeista, kasvatustieteilijöistä ja taidekasvattajista koostuva kirjoittajakunta luotaa uusia näkymiä etnografiseen metodologiaan.

Teoksessa lähestytään etnografista tutkimusta monitieteellisesti ja erilaisin menetelmin tuotettujen aineistojen avulla. Kirjoittajat avaavat omia tutkimusprosessejaan: millaista on olla aikuisena lasten tai nuorten parissa kentällä? Miten kenttämuistiinpanot syntyvät? Miten tutkijan ajatus kulkee erilaisten aineistojen parissa työskennellessä? Miten etnografista kirjoittamista voi käsitteellistää? Millaiset epistemologiset virtaukset ovat tämänpäiväistä etnografiaa virittäneet? Miten merkityksellistyy etnografin kenttä, entäpä konteksti?

Kirja on suunnattu etnografisesta tutkimuksesta kiinnostuneille tutkijoille ja opiskelijoille. Se soveltuu oppikirjaksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin erityisesti yhteiskuntatieteiden, kasvatustieteen, kulttuurintutkimuksen, taidekasvatuksen ja naistutkimuksen opintoihin.

Avainsanat: etnografia, metodologia, tutkimusmenetelmät, monitieteisyys, tutkimustyö, kenttätutkimus, osallistuva havainnointi, tieteellinen kirjoittaminen, kasvatusala, koulutus, kasvatus, tutkimus, haastattelututkimus, analyysi, sähkökirjat

Tekijä(t)
 
 
 
 
Julkaisija
Kustannusosakeyhtiö Vastapaino
Julkaisuvuosi
2007
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
283 sivua
Kategoria
Filosofia
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-951-768-267-1

Samankaltaisia e-kirjoja