Sisäänkirjautuminen

Kangaspunta, Seppo

Sekakäyttöä ja salarakkautta - Digi-tv ja monimediaisuuden murros Suomessa

Kangaspunta, Seppo - Sekakäyttöä ja salarakkautta - Digi-tv ja monimediaisuuden murros Suomessa, e-kirja

17,75€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-951-44-9196-2

Aiemmin olimme sanomalehti-, radio- tai televisioihmisiä, mutta yleisen mediakehityksen ja digitalisoitumisen myötä kulutamme mediasisältöjä välineestä riippumatta. Kirja käsittelee median kuluttamisen muutosprosessia yksittäisen median seuraamisesta kohti monimediaista käyttökulttuuria.

Keskiössä on digi-tv:n ja monimediaisuuden muutos Suomessa, erityisesti käyttäjien näkökulmasta. Teoksen pohjana on empiirinen useiden perheiden haastattelututkimus, analogisesta digitaaliseen televisioon siirtymisen vaiheessa. Digisiirtymän kautta tutkitaan, miten mediasuhteet muuttuivat ja miten mediumsuhde muuttui mediasuhteeksi. Median käyttö nojautuu myös sosiaalisiin suhteisiin ja käytöllä on vahva sosiaalinen ja kulttuurinen sidos.

Kirjan taustalla on Suomen Akatemian rahoittama Intermediaalisuus -projekti. Digitalisoituminen edisti eri medioiden konvergoitumista, yhdentymistä. Tämä taas edesauttoi sitä, että käyttäjät kuluttavat mediasisältöjä intermediaalisesti, ristiin ja rinnakkain, ollen vuorovaikutuksessa eri medioiden välillä.Kirjaa ei ole saatavilla painettuna.

Avainsanat: mediatutkimus, media, konvergenssi, uusmedia, interaktiivisuus, televisio, digitaalitelevisio, mielipiteet, yleisö, empiirinen tutkimus, sähkökirjat

Tekijä(t)
Julkaisija
Tampere University Press
Julkaisuvuosi
2013
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
164 sivua
Kategoria
Yhteiskunta
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-951-44-9196-2
Painetun ISBN
978-951-44-9195-5

Samankaltaisia e-kirjoja