Sisäänkirjautuminen

Eero, Ropo

Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa

Eero, Ropo - Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa, e-kirja

0,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-951-44-9166-5

Kirjassa tarkastellaan narratiivisuutta eli kertomuksia ja kerronnallisuutta opetuksessa ja oppimisessa. Kirjan puheenvuoroissa paneudutaan muun muassa narratiivisen tiedon ja oppimisen olemukseen sekä narratiivisten menetelmien käyttöön opetuksessa.

Narratiivinen oppiminen voidaan ymmärtää ihmisen elämänkaaressa tapahtuvan muutoksen ja kehityksen prosessina. Kirjassa tätä pohditaan lähinnä identiteetin kehityksen näkökulmasta.

Narratiivisuus oppimisessa liitetään kirjassa myös oppiainetietämyksen kertomukselliseen kartuttamiseen. Vaikka tarinoita ja kertomuksia on käytetty kautta historian maailmasta ja sen ilmiöistä viestimiseen, ei yhtenäistä narratiivisen opetuksen tai oppimisen teoriaa vielä ole.

Kertomuksellisuus on tapa opettaa, mutta myös oppia. Kirja tarjoaa malleja siitä, miten narratiivisuutta (/ narratiivisia opetusmenetelmiä) voidaan käyttää opetuksessa varhaiskasvatuksesta aikuisten opetukseen.

Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Granum verkkokirjakaupasta.

Avainsanat: narratiivisuus, opetus, oppiminen, kerronta, kertomukset, opetusmenetelmät, tiedonkäsitys, oppimiskäsitykset, alkuopetus, opetusharjoittelu, opettajankoulutus, portfoliot, identiteetti, lapsuus, nuoruus, musiikkikasvatus, sadutus, omaelämäkerrallisuus, kirjoittaminen, reflektio, kouluviihtyvyys, narratiivinen tutkimus, sähkökirjat

Tekijä(t)
 
Julkaisija
Tampere University Press
Julkaisuvuosi
2013
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
262 sivua
Kategoria
Eksaktit luonnontieteet
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-951-44-9166-5
Painetun ISBN
978-951-44-9165-8

Samankaltaisia e-kirjoja