Sisäänkirjautuminen

Harisalo, Risto

Palvelutiede julkisten palveluiden uudistajana - Kansainvälinen vertailu

Harisalo, Risto - Palvelutiede julkisten palveluiden uudistajana - Kansainvälinen vertailu, e-kirja

0,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-951-44-9160-3

Palvelutiede tarjoaa uuden ja avoimen lähestymistavan perinteisiin sektoreihin ja spesialiteetteihin perustuviin palveluihin. Kirjan alkusysäyksenä on ollut nopeasti kehittyvä uusi palveluajattelu sekä uusia palvelumalleja hakeva sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiokehitys. Kirja kuvaa kehitystä, jossa dynaamisesti yhdistetään resursseja, ihmisiä, teknologioita, uusia organisaatiorakenteita, asiakkaita ja informaatiota uusiksi palvelujärjestelmiksi.

Palvelutiede hahmottuu kirjassa julkisten palveluiden uudistajana – erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden kansainvälisen vertailun kautta. Näkökulmaan vaikutti Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatioprosessi sekä sosiaalivirastossa virinnyt ajattelu uusista toimintamalleista, jotka perustuvat asiakkaan kanssa tehtävään palvelumuotoiluun. Integraatiota koskeva kansainvälinen vertailuaineisto on kerätty Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Australiasta. Kirja avaa myös keskustelun integroiduista sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluintegraatiosta.

Teksti on suunnattu julkisten palveluiden päättäjille, asiantuntijoille ja kehittäjille. Teksti soveltuu myös oppimateriaaliksi.

Kirjaa ei ole saatavilla painettuna.

Avainsanat: julkiset palvelut, järjestäminen, vertailu, uudistukset, sähkökirjat

Tekijä(t)
 
 
Julkaisija
Tampere University Press
Julkaisuvuosi
2013
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
153 sivua
Kategoriat
Yhteiskunta
 
Eksaktit luonnontieteet
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-951-44-9160-3
Painetun ISBN
978-951-44-9159-7

Samankaltaisia e-kirjoja